2017.10.07 – Szczecin – Konferencja pt. OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ