2017.11.27-30 – Świlcza k/Rzeszowa – „II EDYCJA I Ogólnopolskiego Szkolenia Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 

II EDYCJA I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących

Świlcza k/Rzeszowa, 27 – 30 listopada 2017r.

 

Opis szkolenia:

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

 

 • Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

 

 1. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

 

 1. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

 

 • Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni
 • Profilaktyka zdrowia
 • Zasady stosowania autoterapii bólu

 

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

 

 • Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
 • Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

 

 1. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych

 

 1. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

 

 • „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”
 • „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”

 

Prowadzący szkolenie:

 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Danuta Jaskulska – trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP.  Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym
 • Zdzisław Jarecki – mgr fizjoterapii
 • Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii
 • Małgorzata Giemza –Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego
 • Andrzej Peńsko – lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Marcin Wanke – trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Maciej Kierył – lekarz, muzykoterapeuta
 • Beata Szlendak – Z-ca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo po klilnięciu tutaj lub nanaszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia” i „konferencje”.

Pozdrawiam,
Anna Osińska