2017.12.15 – Warszawa – Konferencja InfoDoradca

Szanowni Państwo

 

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacseyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zapraszamy do udziału w konferencji która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, sala A.

 

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.12.2017 r. przez formularz zgłoszeń na stronie: www.ipiss.com.pl

Aktualny program znajduje się na stronie: www.ipiss.com.pl

 

Dogodny dojazd autobusami:

– z Dworca Centralnego: 501, 519, 522

– z Lotniska im. Chopina: 148

– ze Starego Miasta: 116, E-2

– linie nocne: N03, N31, N81

Prosimy wysiąść na przystanku MANGALIA

 

Poniżej link do mapy dojazdu:

http://goo.gl/maps/qvmBj

 

Z wyrazami szacunku,

Ewa Gimalska
Kierownik Sekcji ds. Kontaktów Zewnętrznych
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
ul.Bellottiego 3b
01-022 Warszawa
tel.:(+48 22) 53 67 517
fax: (+48 22) 53 67 548
tel. kom.: 692 065 726
e-mail: ewa.gimalska@ipiss.com.pl
kontakty@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl