2018.03.16 – Poznań – Konferencja pt. „Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.

„Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”

 

która odbędzie się podczas Targów SALMED’2018 w dniu 16.03.2018r. w  godz. 08.45-14.45

w Sali Konferencyjnej World Trade Center ul. Bukowska 12 w Poznaniu

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

8.45 – 9.30                           Rejestracja uczestników

 

9.30-10.00                          Otwarcie Konferencji, w tym wykład inauguracyjny nt. stanu

pielęgniarstwa polskiego

Zofia Małas  – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

10.00-10.45                Komunikacja interpersonalna pacjent – pielęgniarka

Mateusz Biernat

 

10.45-11.30                Błąd medyczny a zdarzenie niepożądane  

Dorota Karkowska

 

11.30-12.15                Bezpieczeństwo prawno-finansowe pielęgniarki / położnej

Paweł Strzelec  

 

12.15-12.45                Przerwa

 

12.45-13.30                Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki / położnej w aspekcie dokumentacji medycznej

Wojciech Wojtal  

 

13.30-14.30                Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki / położnej okiem Naczelnego i Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Grażyna Rogala-Pawelczyk, Barbara Stefaniak   

 

14.30-14.45                Zakończenie konferencji

 

 

Opłata konferencyjna :

– dla członków OIPiP w Poznaniu –  40 zł (bez możliwości refundacji)

– dla pozostałych uczestników –  70  zł.

 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty przyjmowane są do 28.02.2018r.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Zapraszamy