2018.04.18 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie.”