2018.06.18-19 – Ostróda – V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA”

 

 

 

  

V OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA

„PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE

– NOWE WYZWANIA”

Ostróda, 18-19 czerwiec 2018 r.

 

                        

 

Organizatorzy:

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

 

Kierownik naukowy:

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka

mgr Ewa Romankiewicz

mgr Dorota Kosiorek

mgr Grażyna Piegdoń

mgr Emilia Kłos-Jasińska


 

Program

 

18 czerwiec 2018 r. (poniedziałek)
09.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 10.50 Otwarcie konferencji  – Prezes PSPP  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka
10.50 – 11.10 Wykład inauguracyjny– dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant

Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Wojewódzki                         Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn

11.10 – 14.00 Sesja I

 

Prowadzący sesję –  dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, mgr Grażyna Piegdoń
11.15 – 11.35 Pornografia- chęć poznania czy zagrożenie? – mgr Emilia Kłos-Jasińska – SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem Poznań
11.35 – 11.50 Uzależnienia behawioralne – mgr Agnieszka PawełkoBielsko -Biała
11.50 – 12.05 Różnicowanie objawów przemocy w aspekcie medycznym – dr n.o zdr. Tomasz Iwański – PWSz Oświęcim
12.05 – 12.35 Wybrane zaburzenia psychosomatyczne w okresie średniego dzieciństwa  – dr Izabela Sebastyańska-Targowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
12.35 – 12.55 Prezentacja firmy
12.55 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 -13.45 Szczepienia ochronne w Polsce – kierunki zmian – mgr Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa
13.45 – 14.00 Szczepienia ochronne w praktyce pielęgniarki Podstawowej Opieki

Zdrowotnej – mgr Wioletta Nowak ,,Petrus’’ Zamość

14.00 – 15.00 – Obiad
15.00 – 17.00  Sesja II

 

Prowadzący  sesję – dr. n. o zdrowiu Urszula Chrzanowska, mgr Maria Danielewicz
15.00 – 15.10 Prezentacja firmy
15.10 – 15.25 Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią –

mgr Joanna Czołnowska, mgr Aleksander Wiśniewski – Instytut  „Pomnik –  Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.25 – 15.40 Histiocytozy. Histiocytoza komórek Langerhansa – studium przypadku

mgr Elżbieta Piskrzyńska – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.40 -15.55 Opieka pielęgniarska nad dzieckiem leczonym wyciągiem czaszkowym  grawitacyjnym HALO – mgr Katarzyna Sokołowska, mgr Agnieszka Kowalczyk – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
15.55 -16.10 Przygotowanie rodziców/opiekunów do opieki nad pacjentem z założoną rurką tracheostomijną w domu – mgr Małgorzata Roman, mgr Izolda Banaszek, mgr Izabela Nowak – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.10 -16.25 Zespół wynicowania i wierzchniactwa – mgr Danuta Skoczylas – Instytut „Pomnik –  Centrum  Zdrowia  Dziecka”  Warszawa
16.25 – 16.40 Społeczno-demograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych rodziców i występowania zaburzeń masy ciała u dzieci – dr n. o zdr. Ewa Smoleń – Uniwersytet Medyczny Lublin, Krzysztof Kalita – Biuro Badań               i Analiz Statystycznych Rzeszów, dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn, mgr Ewa  Romankiewicz  – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.40- 16.50 Prezentacja firmy
17.00 Zebranie konsultantów wojewódzkich z  konsultantem krajowym                                            w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – sala widokowa           
17.00 Walne zebranie sprawozdawcze PSPP – sala konferencyjna
17.00- 20.00 Czas wolny (możliwość korzystania z atrakcji hotelowych: basen solankowy, sauny, jacuzzi)
20.00 – 03.00 Uroczysta kolacja
19 czerwiec 2018 r. (wtorek)
07.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.05  – Sesja III

 

Prowadzący sesję  –  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka, mgr Ewa Romankiewicz
9.00 – 9.10 Prezentacja firmy
9.10 – 9.25 Pielęgnacja dzieci z powikłaniami po chemioterapii – Katarzyna Mazurek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław

9.25 -9.40 Zasady obsługi i pielęgnacji zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – Instytut „Pomnik – Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa
9.55-  10.05 Dyskusja, podsumowanie konferencji
10.10 – 12.00 Warsztaty z obsługi zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – sala widokowa
11.50-12.00 Wymeldowanie uczestników konferencji
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWO

PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

Ostróda 18-19 czerwiec 2018 r.

 

 

Dane Uczestnika

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………………….

 

Bez faktury                Faktura                   (zaznacz x)

 

Dane do rachunku (dokładna nazwa i adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………

podpis uczestnika

 

 

 

Informacje Organizacyjne

Termin konferencji: 18-19 czerwiec 2018

Miejsce szkolenia: Ostróda

Hotel Willa Port Conference Resort & SPA

ul. Mickiewicza 17

14-100 Ostróda

tel 89 642-46-00

Opłata szkoleniowa: Członkowie PSPP – 440,00 zł. (składki opłacone na bieżąco oraz za 2018r.),

Pozostali uczestnicy – 490,00 zł. (opłata szkoleniowa obejmuje: udział w konferencji,

materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji).

Opłatę konferencyjną należy dokonać. w terminie do dnia 20 maja 2018 r. Po terminie 20 maja 2018r. koszt konferencji wynosi 520,00 zł do wyczerpania miejsc.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

e.romankiewicz@wssd.olsztyn.pl

Opłatę szkoleniową należy uiścić przelewem na konto Bank Zachodni WBK.

W tytule przelewu proszę umieścić Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek „Konferencja pediatryczna”.

Nr konta: 14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji pokoju w cenie promocyjnej (na koszt uczestnika)

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do recepcji hotelu hasło „konferencja pediatryczna”

Dodatkowe informacje: Ewa Romankiewicz tel. 608-728-407