2018.08.30-09.01 – Kraków – XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Baner
XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XXI Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który odbędzie się w dniach 30 sierpnia–1 września 2018 roku w Krakowie. Jak co roku staramy się przygotować dla Państwa interesujący program, w którym znajdzie się wiele aktualnych tematów. Poza sesjami edukacyjnymi i prezentacją doniesień naukowych, zorganizowane zostaną również sesje poświęcone ciekawym i trudnym przypadkom z Państwa praktyki klinicznej, które będą dodatkowo omawiane przez ekspertów.

REJESTRACJA
Opłata promocyjna obowiązuje do 19 maja 2018 roku

OPŁATY
Wniesienie opłaty do 19 maja 2018 roku
450 zł
Wniesienie opłaty po 19 maja 2018 roku
500 zł
Opłata w dniu konferencji
600 zł
Opłata za dostęp do transmisji on-line
480 zł

Opłatę prosimy wpłacić po dokonaniu rejestracji.
OPŁATA PROMOCYJNA
Zgłaszanie prac
Zachęcamy do zgłaszania propozycji interesujących opisów diagnozowanych lub leczonych przez Państwa chorych oraz klasycznych doniesień naukowych.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2018 roku w formie elektronicznej.

Wszystkie prace należy zgłaszać do recenzji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie www.kongres.ptok.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Zgłaszanie przypadków klinicznych
Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych.

W opisie przypadku należy uwzględnić:

 • Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji,
 • Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym,
 • Leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej,
 • Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji.

Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 31 maja 2018 roku.

Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice”.

Ich autorzy zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej.

Zgłaszanie doniesień naukowych
Uczestnicy XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych lub ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2018 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej kongresu.

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp,
 2. Materiały i metody,
 3. Wyniki,
 4. Omówienie,
 5. Ewentualne piśmiennictwo.

Nagłówek powinien zawierać:

 1. Tytuł streszczenia,
 2. Imiona i nazwiska autorów,
 3. Afiliacje autorów z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.
Kwalifikacja i publikacja prac
Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 czerwca 2018 roku.
Więcej informacji
www.kongres.ptok.pl

tel.: 58 320 94 94

e-mail: kongresptok@viamedica.pl

OrganizatorVia Medica

VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60
e-mail: kongresptok@viamedica.pl
www.viamedica.pl