2018.09.10-11 – Warszawa – KONFERENCJA NRPIP: “BEZPIECZNE WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”

Więcej informacji na stronie http://nipip.pl/konferencja-nrpip-zagrozenia-zawodowe-pielegniarek-poloznych-obecnych-realiach-funkcjonowania-ochrony-zdrowia-10-11-wrzesnia-2018-roku/