2018.09.10-11 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagrożenia zawodowe pielęgniarek i położnych w obecnych realiach funkcjonowania ochrony zdrowia”