2018.10.15-16 – Warszawa – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Więcej informacji na stronie http://nipip.pl/ogolnopolska-konferencja-dla-pielegniarskiej-polozniczej-kadry-zarzadzajacej-15-16-pazdziernika-2018-r-warszawa/