2019.09.10 – Warszawa – Konferencja „Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej”

Szczegółowe informacje na stronie www.nipip.pl/konferencja-niepozadane