2019.10.03-05 – Wrocław – Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Ginekologia i Położnictwo na co dzień”

Szanowni Państwo – zapraszam do Wrocławia 3-5.10.2019!

Jak już, we wcześniejszej zapowiedzi, przekazywałem – Konferencja „Ginekologia i Położnictwo na co dzień” – skierowana jest głównie do lekarzy praktyków na każdym szczeblu zaawansowania zawodowego, od rezydentów do ordynatorów oddziałów, jak również do położnych – pielęgniarek pracujących w każdym miejscu oddziału ginekologiczno-położniczego – od Sali Porodowej – przez Izbę Przyjęć aż do Bloku Operacyjnego.
Program, który jest w trakcie opracowywania, będzie zawierał:

  • CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ – w formie kursów zaplanowanych na dzień 3.10.2019 r. – poza typowym kursem histeroskopowym dla lekarzy planujemy zorganizować bezpłatny kurs (z ograniczoną liczbą miejsc) dla położnych – pielęgniarek obsługujących sprzęt endoskopowy – jakie są możliwości tego sprzętu?, jak go przygotowywać do zabiegów? jak przygotowywać do sterylizacji? jak przechowywać? jak konserwować? itp. są to pytania, na które odpowiedzą przedstawiciele firmy produkującej sprzęt endoskopowy.

Hasło przewodnie tego spotkania to „Dbajmy o nasz cenny sprzęt tak aby mógł on nam najdłużej służyć!”

  • CZĘŚĆ WYKŁADOWĄ – przedstawiającą swoje doświadczenia w postępowaniu położniczo-ginekologicznym w przypadkach spotykanych na co dzień. Zwróciłem się z prośbą o takie wykłady do najwybitniejszych ekspertów w swoich dziedzinach.
  • PREZENTACJE PRAC NADESŁANYCH – stanowi to pewnego rodzaju powrót do przeszłości, a zarazem novum w naszych konferencjach. Pojawią się dwie sesje, podczas których będzie można wysłuchać 5 minutowych wystąpień młodej kadry lekarzy i położnych przedstawiających nadesłane prace. Będzie to  – Sesja Rezydencka i oddzielna Sesja Pielęgniarek i Położnych.
  • PTGiP akredytacje punktowe poszczególnych konferencji – zapoznaj się zasadami! pobierz dokument!

 

Myślę, że tak skonstruowany program konferencji będzie na tyle atrakcyjny, że skłoni Państwa
do przybycia do nas do Wrocławia!

 

Prof. dr hab. Mariusz Zimmer

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Szczegółowe informacje na stronie – https://ginekologia2019.icongress.pl/