2019.10-12 – Bezpłatne szkolenie obejmujące praktyczne aspekty żywienia, leczenia ran i rehabilitacji