2019.10.17 – Chełm – III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

Szanowani Państwo ,

 

Kontynuując  wciąż i systematycznie proces podnoszenia świadomości w społeczeństwie w zakresie pracy pielęgniarki opieki długoterminowej domowej, zapraszam do udziału w

III MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ    OPIEKI  DŁUGOTERMINOWEJ  NA  LUBELSZCZYŹNIE  DLA   PIELĘGNIAREK

GŁÓWNA TEAMATYKA :Wpływ świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie u osób przewlekle chorych na jakość funkcjonowania w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

TERMIN KONFERENCJI: 17 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w godz.9.00 do 18.00.

MIEJSCE KONFERENCJI : Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50.

Karta zgłoszeniowa – pobierz