2019.11.14 – Szczecin – Konferencja “Oświata – Medycyna bliżej dziecka” im.Marioli Budziach – temat: W trosce o zdrowie psychiczne dziecka – zapisy do sekretariatu SP nr 74

SPSZOZ  „Zdroje”

oraz

Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie

 

serdecznie zapraszają Państwa

pracowników Służby Zdrowia, dyrektorów  ,pedagogów,
nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych

na konferencję „Oświata – Medycyna bliżej dziecka” im. Marioli Budziach

Temat :  „W trosce o zdrowie psychiczne dziecka”,

 

która odbędzie się  dnia 14 listopada 2019r. o godz. 10:00

w Szkole Podstawowej Nr 74 przy ul. Seledynowej 50 w Szczecinie.

Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 74

tel/ fax 091 46 31 791, e – mail: sp74@miasto.szczecin.pl

do dnia 12 listopada 2019r.      / udział w konferencji jest bezpłatny/

Harmonogram konferencji:

10:00 – Otwarcie konferencji

11:30- 12:00  – Przerwa na kawę

13:30 – Zakończenie konferencji

Moduł medyczny 

 

  1. „Mity i fakty na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

      Małgorzata Wyrębska-Rozpara ,lekarz specjalista psychiatra ,SPSZOZ  „Zdroje”

  1. „Za mało wszystkiego…”

Andrzej Szrajber – Zastępca Komendanta, Komisariat Policji Szczecin- nad Odrą

 

  1. Pytania i dyskusja

 

 

Moduł pedagogiczny
  1. „Trening mindfulness w rozwijaniu kompetencji społeczno- emocjonalnych dzieci i młodzieży.”

             Zofia Kacalska- Krzywowiązapedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel wspomagający
w Szkole Podstawowej nr 41 z O I w Szczecinie 

 

  1. „Międzynarodowa społeczność nauczycieli w służbie zdrowia psychicznego uczniów. Prezentacja projektu – My magical dust”

Jolanta Jaroszewska-nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 74 im. S.Grońskiego w Szczecinie

Ryszard Markowicz- nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 74 im. S.Grońskiego w Szczecinie

 

  1. „Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły”

Beata Dobińska, psycholog w Szkole Podstawowej nr 74 im. S.Grońskiego w Szczecinie

 

  1. Pytania i dyskusja

 

 

Karta  zgłoszenia do udziału w konferencji

„Oświata – Medycyna bliżej dziecka” im. Marioli Budziach

na temat : „W trosce o zdrowie psychiczne dziecka”

14 listopada 2019r., godz. 10:00

 

 

  1. Nazwisko i imię uczestnika…………………………………………………………………………..
  2. Nazwa , numer szkoły, telefon………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Pełniona funkcja w szkole……………………………………………………………………………