2019.11.26 – Warszawa – I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”

Szanowni Państwo,

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

 1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
 2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
 3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
 4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
 5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
 6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
 7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
 8. Choroby, które wracają
 9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

 

Rejestracja w formie elektronicznej, szczegóły na stronie nipip.pl/kongrespoz/

 

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 50 zł.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie oraz materiały kongresowe.

 

Pozdrawiam
Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

tel. 22 327 61 81 | admin@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

_____________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami zawiera poufną korespondencję. Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości oraz ewentualnych załączników.
Numer REGON 010001339, numer NIP 526-10-32-094

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez NIPiP w celu obsługi korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jeśli nie są już przetwarzane na innej podstawie.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez NIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.