2019.11.30 – Warszawa – Szkolenie: Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą
30 listopada 2019 r. Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do REJESTRACJI

OPIS SZKOLENIA:
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rana ostrą jest bardzo ważna. Wymaga od pielęgniarki znajomości wytycznych postępowania miejscowego i ogólnego oraz  konsensusu w sprawie aseptyki ran.  Zadania pielęgniarki w zespole opieki nad pacjentem z rana przewlekła są jasno określone.  Pielęgniarka w toku kształcenia nieustawicznego zdobywa wiedzę , umiejętności które przekładają się na jeszcze lepszą opiekę na chorymi.  Zakażenia w ranach przewlekłych są stałym wyzwaniem dla personelu medycznego.  Trwają  konsultacje społeczne o  włączenie porady pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgia ogólna , kardiologia.

1. Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka?
2. Podział ran na ostre i przewlekłe.
3. Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem zapalnym.
4. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
5. Jak różnicujemy owrzodzenie żylne od tętniczego.
6. Metody prowadzenia rany przewlekłej z zastosowaniem kompresjoterapii, NPWT.
7. Rola edukacyjna pielęgniarki pacjentów i ich rodzin.

PROWADZĄCY: Urszula Jakubowska – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, epidemiologicznego.  Pielęgniarka koordynujaca  praca SOR  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Z- ca kierownika Ośrodka Terapii Hiperbarycznej USK w Białymstoku. Prywatna Praktyka Pielęgniarska – opracowanie ran przewlekłych i ostrych.

TERMIN SZKOLENIA: 30 listopada 2019

MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

CENA SZKOLENIA:
320 zł/os.

ZAPEWNIAMY:
udział, materiały, przerwy kawowe

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl

Pozdrawiam,
Anna Osińska