2019.12.02-03 – Warszawa – Bezpłatne szkolenie PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE, DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH