2020.02.19 – Warszawa – Ogólnopolska konferencja pt. Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

Program konferencji – pobierz