2020.02.19 – Warszawa – Ogólnopolska Konferencja ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZAWODOWEGO W PRACY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH