2020.04.22-25 – Tylmanowa – Akademia pielęgniarki i położnej cz. 2