Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS do placówki w Szczecinie przy ul. Felczaka poszukuje pielęgniarki