CKPPiP ogłosiło zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 roku”

Szanowni Państwo,

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłosiło zapytanie ofertowe na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2019 roku „ zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób, które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2019 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761).

Osoby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej proszone są o złożenie oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, który należy przesłać na adres mailowy sekretariat@ckppip.edu.pl do dnia 10 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Zapytanie ofertowe – pobierz

 

 

 

Kontakt do CKPPiP  

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
ul. A. Pawińskiego 5A / budynek D, piętro II / 02-106 WarszawaNIP: 525 20 92 286, REGON: 013285610sekretariat@ckppip.edu.plwww.ckppip.edu.pl
tel. +48 22 592 34 50