Informacja w sprawie prowadzonych szkoleń uzupełniających oraz podstawowych w zakresie “Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych.

KOMUNIKAT
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych po uzyskaniu informacji z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że z powodu wcześniej ustalonego harmonogramu prac, w miesiącach: MAJ i CZERWIEC nie będą prowadzone szkolenia w wymiarze podstawowym i uzupełniającym w zakresie “Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych. Za zaistniałą sytuację Szczecińska Izba Pielęgniarek i położnych nie odpowiada.
Osoby, którym kończą się uprawnienia we wskazanych miesiącach, będą kwalifikowane w najbliższych dostępnych terminach.
Ponadto informujemy, że realizacja kursów podstawowych zostanie wznowiona od września 2019 roku.
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP:
91 432-98-64 lub mailowo:  as-szkolenia@sipip.szczecin.pl