Konferencje, Sympozja, Szkolenia

ZAPRASZAMY

pielęgniarki, położne oraz kierownictwo podmiotów leczniczych

na konferencję szkoleniową w dniu 24 maja 2018 roku

pod tytułem

„Pacjent wychodzi ze szpitala i co dalej?”

 

 

 1. Organizatorzy

– konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
– Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia Publicznego.
–  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych,

 1. Miejsce i czas konferencji

– Sala Rycerska w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 3,
– przewidziany czas konferencji : 9,30 – 10,00 rejestracja, 10,00-13,50 wykłady

 1. Tematyka konferencji

– w trakcie konferencji będą poruszane kwestie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej, budowania indywidualnego planu opieki medycznej nad pacjentem oraz profilaktyki i leczenia ran jako kosztochłonnego  świadczenia zdrowotnego.

 1. Udział w konferencji

– należy zgłosić do 15 maja, na adres email : vice@sipip.szczecin.pl lub numer telefonu91-432 98 63. Dane jakie należy podać: imię i nazwisko, nazwa podmiotu leczniczego lub praktyki, numer telefonu do kontaktu, adres eamil.

– udział w konferencji jest bezpłatny.

 1. Program konferencji – pobierz

 

 

 

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
W oczekiwaniu na IX konferencję Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych
PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH pt.:
MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU”

Termin warsztatów: 7 czerwca 2018 roku
Miejsce: Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Warsztaty pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala dr Macieja Sobkowskiego.

Warsztaty – rejestracja

W imieniu kierownika naukowego konferencja prof. Macieja Wilczaka zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. morcelacji mięśniaków usuwanych metodą laparoskopową w świetle stanowiska FDA oraz Państwa własnego doświadczenia klinicznego. Będziemy wdzięczni za wyrażenie opinii w tej sprawie.

ANKIETA

Zachęcamy również do zapoznania się z programem konferencji i rejestracji.

Program
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

 

  

V OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA

„PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE

– NOWE WYZWANIA”

Ostróda, 18-19 czerwiec 2018 r.

 

                        

 

Organizatorzy:

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

 

Kierownik naukowy:

dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka

mgr Ewa Romankiewicz

mgr Dorota Kosiorek

mgr Grażyna Piegdoń

mgr Emilia Kłos-Jasińska


 

Program

 

18 czerwiec 2018 r. (poniedziałek)
09.00 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji
10.30 – 10.50 Otwarcie konferencji  – Prezes PSPP  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka
10.50 – 11.10 Wykład inauguracyjny– dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek – Konsultant

Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego – Wojewódzki                         Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn

11.10 – 14.00 Sesja I

 

Prowadzący sesję –  dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, mgr Grażyna Piegdoń
11.15 – 11.35 Pornografia- chęć poznania czy zagrożenie? – mgr Emilia Kłos-Jasińska – SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem Poznań
11.35 – 11.50 Uzależnienia behawioralne – mgr Agnieszka PawełkoBielsko -Biała
11.50 – 12.05 Różnicowanie objawów przemocy w aspekcie medycznym – dr n.o zdr. Tomasz Iwański – PWSz Oświęcim
12.05 – 12.35 Wybrane zaburzenia psychosomatyczne w okresie średniego dzieciństwa  – dr Izabela Sebastyańska-Targowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
12.35 – 12.55 Prezentacja firmy
12.55 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 -13.45 Szczepienia ochronne w Polsce – kierunki zmian – mgr Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa
13.45 – 14.00 Szczepienia ochronne w praktyce pielęgniarki Podstawowej Opieki

Zdrowotnej – mgr Wioletta Nowak ,,Petrus’’ Zamość

14.00 – 15.00 – Obiad
15.00 – 17.00  Sesja II

 

Prowadzący  sesję – dr. n. o zdrowiu Urszula Chrzanowska, mgr Maria Danielewicz
15.00 – 15.10 Prezentacja firmy
15.10 – 15.25 Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z hiperamonemią –

mgr Joanna Czołnowska, mgr Aleksander Wiśniewski – Instytut  „Pomnik –  Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.25 – 15.40 Histiocytozy. Histiocytoza komórek Langerhansa – studium przypadku

mgr Elżbieta Piskrzyńska – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

15.40 -15.55 Opieka pielęgniarska nad dzieckiem leczonym wyciągiem czaszkowym  grawitacyjnym HALO – mgr Katarzyna Sokołowska, mgr Agnieszka Kowalczyk – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
15.55 -16.10 Przygotowanie rodziców/opiekunów do opieki nad pacjentem z założoną rurką tracheostomijną w domu – mgr Małgorzata Roman, mgr Izolda Banaszek, mgr Izabela Nowak – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.10 -16.25 Zespół wynicowania i wierzchniactwa – mgr Danuta Skoczylas – Instytut „Pomnik –  Centrum  Zdrowia  Dziecka”  Warszawa
16.25 – 16.40 Społeczno-demograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych rodziców i występowania zaburzeń masy ciała u dzieci – dr n. o zdr. Ewa Smoleń – Uniwersytet Medyczny Lublin, Krzysztof Kalita – Biuro Badań               i Analiz Statystycznych Rzeszów, dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn, mgr Ewa  Romankiewicz  – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Olsztyn
16.40- 16.50 Prezentacja firmy
17.00 Zebranie konsultantów wojewódzkich z  konsultantem krajowym                                            w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego – sala widokowa           
17.00 Walne zebranie sprawozdawcze PSPP – sala konferencyjna
17.00- 20.00 Czas wolny (możliwość korzystania z atrakcji hotelowych: basen solankowy, sauny, jacuzzi)
20.00 – 03.00 Uroczysta kolacja
19 czerwiec 2018 r. (wtorek)
07.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.05  – Sesja III

 

Prowadzący sesję  –  mgr Elżbieta Dróżdż – Kubicka, mgr Ewa Romankiewicz
9.00 – 9.10 Prezentacja firmy
9.10 – 9.25 Pielęgnacja dzieci z powikłaniami po chemioterapii – Katarzyna Mazurek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław

9.25 -9.40 Zasady obsługi i pielęgnacji zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – Instytut „Pomnik – Centrum  Zdrowia Dziecka” Warszawa
9.55-  10.05 Dyskusja, podsumowanie konferencji
10.10 – 12.00 Warsztaty z obsługi zainplantowanego portu żylnego – mgr Maria Narojczyk – sala widokowa
11.50-12.00 Wymeldowanie uczestników konferencji
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWO

PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA

Ostróda 18-19 czerwiec 2018 r.

 

 

Dane Uczestnika

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………….

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zatrudnienia………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………………….

 

Bez faktury                Faktura                   (zaznacz x)

 

Dane do rachunku (dokładna nazwa i adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………

podpis uczestnika

 

 

 

Informacje Organizacyjne

Termin konferencji: 18-19 czerwiec 2018

Miejsce szkolenia: Ostróda

Hotel Willa Port Conference Resort & SPA

ul. Mickiewicza 17

14-100 Ostróda

tel 89 642-46-00

Opłata szkoleniowa: Członkowie PSPP – 440,00 zł. (składki opłacone na bieżąco oraz za 2018r.),

Pozostali uczestnicy – 490,00 zł. (opłata szkoleniowa obejmuje: udział w konferencji,

materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, posiłki oraz udział w uroczystej kolacji).

Opłatę konferencyjną należy dokonać. w terminie do dnia 20 maja 2018 r. Po terminie 20 maja 2018r. koszt konferencji wynosi 520,00 zł do wyczerpania miejsc.

Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

e.romankiewicz@wssd.olsztyn.pl

Opłatę szkoleniową należy uiścić przelewem na konto Bank Zachodni WBK.

W tytule przelewu proszę umieścić Imię i Nazwisko uczestnika oraz dopisek „Konferencja pediatryczna”.

Nr konta: 14 1090 1753 0000 0001 2235 6999

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i rezerwacji pokoju w cenie promocyjnej (na koszt uczestnika)

po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do recepcji hotelu hasło „konferencja pediatryczna”

Dodatkowe informacje: Ewa Romankiewicz tel. 608-728-407

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Koleżanki i Koledzy,

Z ogromną przyjemnością informuję, iż w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Hotelu Windsor (Jachranka koło Warszawy) odbędzie się II Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Przyszedł czas, aby zakończyć kadencję aktualnego Zarządu Głównego Towarzystwa i wybrać Prezesa oraz Zarząd Główny na kadencję następną. Odbędzie się to podczas Walnego Zgromadzenia PTGEiR, które planujemy na piątek w godzinach popołudniowych. W piątek i sobotę odbędzie się część merytoryczna Kongresu, w ramach której planujemy przedstawić najciekawsze tematy z zakresu ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Miło mi poinformować, że zaproszenie w charakterze wykładowców Kongresu przyjęło wielu wybitnych ekspertów.
Po zakończeniu obrad piątkowych planujemy plenerowe spotkanie towarzyskie w pięknych ogrodach Hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim.
Zapraszam do udziału w Kongresie, który mam nadzieję podobnie jak poprzednie nasze spotkania (Kongres Założycielski PTGEiR – Warszawa 26-27.06.2015 r.; Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTGEiR Renesans Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej – Zamość 09-10.09.2016 r.) okaże się zarówno wyjątkowym forum wymiany zawodowych doświadczeń jak i miłym spotkaniem towarzyskim w gronie przyjaciół.
Gorąco zachęcam do jak najszybszego rejestrowania swojego uczestnictwa w Kongresie. Wczesna rejestracja skutkuje niższą opłatą za udział, a ponadto daje gwarancję tego udziału albowiem z powodu dużej liczby chętnych zmuszeni byliśmy w przeszłości do przedwczesnego zamykania listy uczestników. Dla Członków PTGEiR z opłaconymi składkami za rok 2018 przewidzieliśmy specjalną, obniżoną wysokość opłaty kongresowej.

Wszelkie szczegóły nt. Kongresu oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie www.ptgeir.alltus.pl

Do zobaczenia za 2 miesiące w Jachrance!

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej

PROGRAM KONGRESU (wersja robocza)

Piątek, 8.06.2018 r.

13.00-15.00 Otwarcie Kongresu oraz I Sesja Plenarna

Prowadzący: Mirosław Wielgoś (Warszawa), Tomasz Paszkowski (Lublin)

 • Tadeusz Witwicki (Warszawa) – Najnowsze trendy w zakresie chirurgii plastycznej piersi.
 • Tomasz Banasiewicz (Poznań) – Źle gojąca się rana pooperacyjna jak zapobiegać, jak leczyć?
 • Jacek Tomaszewski (Lublin) – Chirurgia rekonstrukcyjna dna miednicy quo vadis?
 • Rafał Stojko (Katowice) – Zabiegi rekonstrukcyjne w onkologii ginekologicznej.
 • Katarzyna Jankiewicz (Lublin) – Jakość życia seksualnego po operacjach pochwowych primum non nocere.
 • Anna Brzęk (Katowice) – Defekty estetyczne/funkcjonalne po ciąży i porodzie czy można zapobiegać?
 • Romuald Dębski (Warszawa) – Czy tylko wodotryski? Nowości technologiczne w ultrasonografii ginekologiczno-położniczej.
 • Dyskusja

15.00-15.30 Przerwa na kawę

15.30-17.30 II Sesja Plenarna; Prowadzący: Anita Olejek (Katowice), Paweł Milart (Lublin)

 • Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Katowice) – Najnowsze trendy w leczeniu otyłości.
 • Grzegorz Jakiel (Warszawa) – Pacjentka po operacji bariatrycznej z punktu widzenia ginekologa/położnika.
 • Robert Kulhawik (Warszawa) – Postępy ginekologii estetycznej z punktu widzenia seksuologa.
 • Violetta Skrzypulec-Plinta (Katowice) – Antykoncepcja jako element medycyny estetycznej.
 • Rafał Kuźlik (Warszawa) – Radiofrekwencja – nowe obiecujące narzędzie w ginekologii estetycznej.
 • Agnieszka Nalewczyńska (Warszawa) – Laser CO2 w ginekologii. State of the Art 2018.
 • Tomasz Paszkowski (Lublin) – Nowości z zakresu ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej (najnowsze doniesienia, nowe leki, nowości sprzętowe itp.).
 • Dyskusja

18.00-19.30 Walne Zgromadzenie Członków PTGEiR

20.00  Spotkanie Towarzyskie

Sobota 9.06.2018 r.

9.00-11.00 III Sesja Plenarna; Prowadzący: Zoulikha Jabiry-Zieniewicz (Warszawa), Marek Kulikowski (Białystok)

 • Tomasz Paszkowski (Lublin) – Nowe podejście do problemu atrofii urogenitalnej wielokierunkowa strategia rewitalizacyjna zamiast monoterapii.
 • Agnieszka Skrzypulec-Frankel (Katowice) – Kiedy medycyna estetyczna spotyka się z seksuologią?
 • Marzena Bartoszewicz (Wrocław) – Zakażona rana operacyjna – jak sobie radzić?
 • Piotr Kolczewski (Szczecin) – Klasyfikacja anatomiczna przerostu warg sromowych mniejszych i wynikające z tego implikacje praktyczne.
 • Andrzej Barwijuk (Warszawa) – Zastosowanie autologicznej tkanki tłuszczowej w ginekologii estetycznej i nie tylko.
 • Tomasz Rechberger (Lublin) – Prewencja nawrotów po operacjach uroginekologicznych.
 • Rafał Kuźlik (Warszawa) – Leczenie nietrzymania moczu – głęboka stymulacja mięśni dna miednicy/technologia HIFEM (High-lntensity Focused Electromagnetic Technology) – wyniki badań.
 • Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa na kawę

11.30-13.30 IV Sesja Plenarna; Prowadzący: Sławomir Woźniak (Lublin)

 • Artur Jakimiuk (Warszawa) Zespoły hyperandrogenne u kobiet najnowsze strategie terapeutyczne.
 • Krzysztof Pyra (Lublin) Defekty estetyczne na podłożu niewydolności żylnej – minimalnie inwazyjna metoda leczenia.
 • Marta Blumska-Janiak (Warszawa) 3rd World Congress – European Society of Aesthetic Gynecology (Londyn 2018) – najciekawsze doniesienia.
 • Andrzej Wróbel (Lublin) Przetoki pęcherzowo-pochwowe – optymalne metody leczenia.
 • Rafał Kuźlik (Warszawa) Techniki operacyjne z zakresu ginekologii estetycznej – najnowsze trendy.
 • Tomasz Paszkowski (Lublin) Jak powinien wyglądać formularz świadomej zgody na zabieg z zakresu ginekologii estetycznej?
 • Dyskusja

13.30  Zamknięcie obrad Kongresu/Lunch

UWAGA program ostateczny może nieznacznie odbiegać od powyższej wersji

Z poważaniem,
Zespół ALLTUS

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Ultrasonografia ginekologiczna w porównaniu z wykorzystaniem jej w perinatologii jest traktowana marginalnie, często z pewnym lekceważeniem. A przecież to podstawowa metoda obrazowa w ginekologii. Kwalifikacje do zabiegów i operacji, czy rodzaj wykonywanych procedur w ogromnej mierze opierają się na wyniku badania ultrasonograficznego.
Kilka lat temu jedną z edycji Warszawskich Dni Ultrasonograficznych poświęciliśmy zagadnieniom ginekologicznym i bezpośrednio po zakończeniu obrad usłyszałem liczne zapytania – kiedy kolejne?
Wydaje mi się, że już ten czas. Zapraszam Państwa na spotkanie ultrasonografii z ginekologią.

Zauważcie, że wcale nie jest to nauka martwa, przykładem tego niech będzie ewolucja spojrzenia na ocenę ryzyka złośliwości guzów jajników czy zmiany w wykorzystaniu ultrasonografii w diagnostyce i terapii niepłodności.
Oczywiście nie unikniemy też rozważań terapeutycznych, będących reperkusją kliniczną prawidłowo postawionej diagnozy.

Oczekując na kolejne WDU, łączę wyrazy szacunku.

Zapraszam serdecznie!

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

W gronie wykładowców znajdą się tacy specjaliści jak:

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
(Kierownik naukowy XIV WDU)

Prof. dr hab. n.med. Artur Czekierdowski
Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Lech Pawelczyk
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Pertyński
Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. dr hab. n.med. Robert Spaczyński
Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak
Dr n.med. Piotr Czuczwar
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Jakub Rzepka

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.


Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie
www.wdu.alltus.pl

Z poważaniem,
Zespół ALLTUS

Jeśli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji nt. organizowanych konferencji należy odpowiedzieć na niniejszy e-mail w tytule umieszczając NIE

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem, zachęcamy Państwa do skorzystania z wyjątkowej okazji uczestnictwa w e-konferencji „Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2018 — jak optymalnie leczyć cukrzycę i jej powikłania?” bez wychodzenia z domu.

Transmitowane będą wybrane sesje edukacyjne prowadzone 9 maja 2018 roku.

E-konferencja


Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Program*
15.30–16.00 Nowości w diabetologii 2017/2018
16.00–16.30 Wykład sponsorowany firmy Mundipharma. Inhibitory SGLT2. Nowa jakość w leczeniu cukrzycy?
16.30–17.00 Optymalne leczenie powikłań cukrzycy w 2018 roku
17.00–17.30 Wykład sponsorowany firmy Roche. Eversense.
Nowy standard w zaawansowanej technologii CGM
17.30–17.50 Przerwa
17.50–18.20 Wykład sponsorowany firmy Sandoz.
Farmakoterapia cukrzycy typu 2 — lekka, łatwa i przyjemna?
18.20–18.50 Cukrzyca w jesieni życia. Odmienności
18.50–19.10 Wykład sponsorowany firmy Bioton.
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Jak rozpoczynać i intensyfikować?
19.10–19.40 Co nowego w zaleceniach PTD na 2018 rok?

*Stan programu na dzień 21.03.2018 r. Informacje aktualizowane są na bieżąco na stronie konferencji.

PROGRAM
Ostatnie wolne miejsca, zapraszamy na konferencje do:
 

KIELCE 4.04.2018
REJESTRACJA
BIAŁYSTOK 18.04.2018
REJESTRACJA
SZCZECIN 27.04.2018
REJESTRACJA
WROCŁAW 9.05.2018
REJESTRACJA

www.zaleceniaptd.viamedica.pl
Kontakt:

e-mail: zaleceniaptd@viamedica.pl
tel.: (58) 320 94 94

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Via Medica VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.,
ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk,
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60,
e-mail: viamedica@viamedica.pl
www.viamedica.pl
Aby zrezygnować z subskrypcji, kliknij tutaj

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia