Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

KOMUNIKAT III

 

Komisja ds. Położnych przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych informuje o blokach tematycznych planowanej konferencji szkoleniowej dla położnych:

 

 • TEMATY BLOKU POŁOŻNICZEGO:
 1. Nowoczesne metody leczenia hiperbilirubinemii
 2. Nowoczesne metody leczenia cholestazy wątrobowej
 3. Choroba nowotworowa a ciąża
 4. Prowadzenie porodu przez położną u pacjentki niepełnosprawnej
 5. Nowe rozporządzenie nowelizujące standard opieki okołoporodowej

 

 

 • TEMATY BLOKU GINEKOLOGICZNEGO:
 1. Wsparcie kobiety w chorobach onkologicznych
 2. HPV – diagnostyka molekularna
 3. Hormonalna terapia zastępcza
 4. Problemy ginekologiczne młodych kobiet
 5. Jak radzić sobie z menopauzą
 6. Postępowanie w bólu pooperacyjnym, po operacjach ginekologicznych
 7. Nietrzymanie moczu – poważny problem społeczny
 8. Rehabilitacja i profilaktyka leczenie nietrzymania moczu

 

Miejsce: OW „Wielki Błękit”   Łukęcin, ul. Spacerowa 3.

Temat: “Nowe ujęcie znajomych problemów w położnictwie i ginekologii”

Więcej informacji organizacyjnych oraz program szczegółowy konferencji z nazwiskami prelegentów w kolejnych komunikatach.

dodano 15.04.2019r.

KOMUNIKAT II

 

Komisja ds. Położnych przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Informuje o planach na zorganizowanie  Konferencji Szkoleniowej  dla położnych

 

przewidywany termin:  20-22.09.2019r.

 

Miejsce: OW „Wielki Błękit”   Łukęcin, ul. Spacerowa 3.

 

Temat: “Nowe ujęcie znajomych problemów w położnictwie i ginekologii”

 

 Więcej informacji organizacyjnych oraz program konferencji w kolejnych komunikatach.

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Program konferencji – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Informacja o XIV Konferencji naukowo- szkoleniowej z cyklu:
PACJENT, PIELĘGNIARKA- PARTNERZY W DZIAŁANIU.

 

Szanowni Państwo!

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu CMUJ kontynuuje podjętą przed laty inicjatywę organizowania Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu  Pacjent- pielęgniarka, partnerzy w działaniu uznając ważność partnerstwa w jakości i bezpieczeństwie opieki. XIV konferencja Pacjent- pielęgniarka, partnerzy w działaniu odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. 29- listopada 46. Rozpoczęcie konferencji nastąpi w dniu 16.05.2019 o godzinie 9,00

Konferencja składać się będzie z 5 głównych sesji tematycznych, z których cztery poświęcone będą tematyce klinicznej oraz jedna związana będzie z nowymi trendami w pielęgniarstwie.

Tematy kliniczne to:

– wybrane problemy w ortopedii operacyjnej

– rehabilitacja w chorobach wewnętrznych

– zakażenia szpitalne

– ból

Bogaty i różnorodny program konferencji powstał dzięki życzliwości i zaangażowaniu znakomitego grona przedstawicieli różnych zawodów medycznych oraz samych pacjentów, co należy podkreślić z uwagi na przewodni temat, czyli partnerstwo w działaniu, leczeniu, pielęgnowaniu.

Konferencji towarzyszyć  będą warsztaty dla pielęgniarek.

W konferencji przewidujemy uczestnictwo ponad 300 pielęgniarek z całego kraju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV konferencji.

Komitet Organizacyjny

www.su.krakow.pl/konferencje/pacjent-pielegniarka/

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Dzień Dobry,

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie zaproszenia na II Konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki”,

której organizatorem jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie.  Wydarzenie odbędzie się 24-25 maja br. w Warszawie.

Kierownikiem Naukowym konferencji jest prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska.  

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji. W załączeniu przesyłam informację prasową dot. wydarzenia.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Informacja prasowa – pobierz

Zaproszenie – pobierz

 

Pozdrawiam,

Wioletta Reluga
Specjalista ds. marketingu

 
tel. kom. 502 796 059
tel. 22 695 41 70
PZWL Sp. z o. o. Wydawnictwo Lekarskie
Grupa PWN
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
 
 
Instytut PWN
www.instytutpwn.pl
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o. o.
www.pzwl.pl
 
 
PZWL Wydawnictwo Lekarskie z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Daimlera nr 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, REGON: 140 718 275  NIP: 521 340 83 19, kapitał zakładowy w wysokości 13 940 000 zł.
Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, która odbędzie się w dniach 26 – 27 czerwca 2019 r.w Warszawie.

Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym – relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku

* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka

* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie

* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

Deklaracja zgłoszeniowa – pobierz

 

Z poważaniem,
Ewelina Madej

Polskie Centrum Edukacji
kom. 603773091
ebiuro@pce.com.pl

stopka 2

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo

            W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową

” Pielęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania”

w dniach 10-11.06.2019r w Ostródzie.

 

 

Wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami zawodowymi, innowatorskimi metodami pracy, czy analizą przeprowadzonych badań zachęcamy do zgłaszania się z wystąpieniem

w sesji otwartej do dnia 30.03.2019r.

 

Szczegółowe informacje o  konferencji oraz zasady rejestracji znajdują się na stronie www.pspp.eu

 

Tematy swoim zakresem obejmować będą opiekę nad dzieckiem od dnia narodzin do pełnoletniości, zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym.

 

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie tematyce zapobiegania zakażeniom z możliwością udziału w warsztatach z obsługi kaniulacji naczyń obwodowych.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

E.Dróżdż-Kubicka

  Prezes PSPP

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Szanowni Państwo,w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału
w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zakażenia w Perinatologii i Ginekologii,
która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 r. w Hotel Mercure Kasprowy Zakopane.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

• Zakażenia wirusowe w ciąży i w okresie noworodkowym
• Zakażenie wewnątrzowodniowe a poród przedwczesny
• Antybiotykoterapia w położnictwie
• Diagnostyka zakażeń w perinatologii
• Mikrobiota w okresie okołoporodowym

• Badania przesiewowe w kierunku zakażeń w położnictwie
• Szczepienia w ciąży i w okresie noworodkowym
• Epidemiologia i czynniki ryzyka zakażeń w położnictwie
• Zakażenia HPV – profilaktyka, szczepienia, diagnostyka, leczenie

Zapraszamy na stronę Konferencji: www.zakazenia2019.pl

Zapraszamy do rejestracji!

Patronat Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz
Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Hubert Wolski
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre

mają zaszczyt serdecznie zaprosić na:

 

XIX  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM  2019”

XVII OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I  PSYCHOONKOLOGII

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA

oraz

WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO

I  RATOWNICZEGO,

które odbędą się w dniach 24-25 maja 2019 roku

w Hotelu FILMAR**** w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45

 

Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym, a w szczególności pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.

W/w Konferencja i Forum odbywające się w Toruniu co roku gromadzą wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Jacek Łuczak, prof. Danuta Perek, dr Andrzej Ostrowski, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, oraz wielu innych znakomitych wykładowców.

Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to m.in.:

1. Choroby nowotworowe – diagnostyka,  leczenie

2. Monitorowanie i kontrola bólu

3. Problemy psychoonkologiczne w opiece paliatywnej

4. Profilaktyka i leczenie odleżyn, owrzodzeń  – nowości i ocena dotychczas stosowanych materiałów opatrunkowych, urządzeń  rehabilitacyjnych, urządzeń z zakresu higieny szpitalnej.

5. Żywienie w opiece paliatywnej

6. Aspekty duchowe  i dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej.

7. Nowości w leczeniu farmakologicznym.

8. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.

9. Geriatria

10 Ratownik medyczny a pacjent paliatywny

 

 

Konferencji i Forum jak jest to już w tradycji będzie towarzyszyła Wystawa, której celem jest zaprezentowanie osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii oraz promocja najlepszych leków, materiałów i urządzeń poprzez konkurs na najlepszy produkt w poszczególnych kategoriach (werdykt Komisji Konkursowej wybranej spośród wykładowców i dyrektorów hospicjów): leki przeciwbólowe, materiały higieniczno-opatrunkowe, preparaty odżywczo-metaboliczne, sprzęt i materiały do rehabilitacji. Również Państwo możecie zdecydować o przyznaniu nagród dla Firm poprzez plebiscyt Uczestników Konferencji i Forum na: Najlepszą Firmę – Przyjaciela Ruchu Hospicyjnego Roku 2019, Najlepszy Produkt Stosowany w Opiece Paliatywnej Roku 2019, Najlepszą Firmę Onkologiczną Roku 2019, Najlepszy Produkt Onkologiczny Roku 2019. Osoby uczestniczące w plebiscycie wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

 

 

Opłata obejmuje:

– udział w wykładach i warsztatach;

– przerwy kawowe

(1 w piątek i 1 w sobotę);

– materiały konferencyjne,

– certyfikat uczestnictwa.

Opłata obejmuje:

– udział w wykładach i warsztatach;

– przerwy kawowe

(1 w piątek i 1 w sobotę);

– materiały konferencyjne,

– certyfikat uczestnictwa,

zwiedzanie Torunia.

W terminie do 30.01.2019 r.

210 zł

240 zł

W terminie do 15.03.2019 r.

250 zł

280 zł

W terminie do 24.05.2019 r.

300 zł

330 zł

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy listownie, fałem, mailem lub telefonicznie:

 

Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE

skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1

tel. 56 657 35 05; 56 651 35 04 fax. 56 657 35 06,

            e-mail: biuro@expo-andre.pl  www.expo-andre.pl 

Nr konta: Alior Bank 48 2490 0005 0000 4530 1557 7321 „Hospicjum/Onkologia 2019”.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Lista zaproszonych wykładowców i gości – pobierz

Program – pobierz

 

Z wyrazami szacunku

Henryk Zamorski Dyrektor

Centrum Konferencji i Wystaw

Expo-Andre

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

Pracownia Żywienia Człowieka

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

zapraszają do wzięcia udziału w

V KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia

w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”

organizowanej w dniach

11–12 października 2019r.

w Janowie Podlaskim

 

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych kultury fizycznej, ochrony zdrowia, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Tematyka obrad konferencji:

– żywienie człowieka,

– aktywność fizyczna,

– promocja zdrowia.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska (Warszawa), dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki (Biała Podlaska), dr hab. inż. Magdalena Człapka-Matyasik (Poznań), dr n. med. Ewa Czecze-lewska (Siedlce), dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski (Biała Podlaska), dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Siedlce), dr n. med. Jolanta Golach (Siedlce), dr hab. prof. SGGW Jadwiga Hamułka (Warszawa), dr n. hum. Anna Jeznach (Siedlce), prof. dr hab. Marze-na Jeżewska-Zychowicz (Warszawa), prof. dr hab. Jan Karczewski (Biała Podlaska), dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy (Warszawa), dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk (Biała Podlaska), dr n. biol. Hanna Mańkowska-Pliszka (Siedlce), dr hab. prof. AWF Ewa Mędrela-Kuder (Kraków), prof. dr hab. Barbara Pietruszka (Warszawa), dr inż. Małgorzata A. Słowińska (Olsztyn), dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska-Zielińska (Siedlce), prof. dr hab. Romuald Stupnicki (Pruszków), prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek (Siedlce), prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Lublin), prof. dr hab. Lidia Wądołowska (Olsztyn), prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak (Siedlce), dr hab. inż. prof. UP Joanna Wyka (Wrocław).

Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski (przewodniczący), dr n. med. Ewa Czeczelew-ska, mgr Anna Galczak-Kondraciuk, dr n. hum. Anna Jeznach, mgr Sebastian Klocek, dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska-Zielińska, mgr Paweł Stempel, mgr Paweł Trojanowski

 

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji bez zakwaterowania wynosi:

400 PLN (do 31.05.2019r.)

500 PLN (od 01.06.2019r.)

– udział w obradach,

– udział w warsztatach nt.

1.      Interpretacja wyników oceny ilościowej sposobu żywienia w kontekście aktual-nych norm żywienia.

2.      Pomysłowe technologie w pomiarach parametrów organizmu człowieka do praktycznego wykorzystania w pracy z pacjentem.

– przerwy kawowe,

­– materiały konferencyjne,

– lunch,

– bankiet.

300 PLN (do 31.05.2019r.)

350 PLN (od 01.06.2019r.)

– udział w obradach,

– udział w warsztatach,

­– materiały konferencyjne,

– przerwy kawowe,

– lunch.

100 PLN (do 31.05.2019r.)

100 PLN (od 01.06.2019r.)

studenci

– udział w obradach,

­– materiały konferencyjne,

– przerwy kawowe,

– lunch.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu

pocztą elektroniczną na adres e-mail: jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl

 

Zasady przygotowania streszczenia:

 

Streszczenie pracy zostanie wydane w j. polskim.

Powinno zawierać:

– tytuł artykułu w j. polskim,

– pełne imiona i nazwiska autorów,

– nazwę i miejsce zakładu pracy,

– nr telefonu oraz e-mail.

Streszczenie pracy oryginalnej nie powinno przekraczać 250 słów, wskazane, aby zawierało wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Wersja elektroniczna streszczenia powinna być przygotowana z użyciem edytora Microsoft Word 97 lub wyższym (plik z rozszerzeniem *.doc, *docx). Rodzaj czcion-ki: Times New Roman CE, wielkość czcionki 12pkt, marginesy: lewy 2,5cm, prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm, odstępy miedzy wierszami: 1,5 bez justowania. Akapity należy wcinać na 5 znaków nie używając tabulatora.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do prezentacji ustnej (czas wystąpienia 10 min.) na podstawie nadesłanych streszczeń, a także prawo do odrzucenia zgłoszonej pracy, jeżeli nie będzie odpowiadała tematyce konferencji.

 

Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl

z dopiskiem w temacie „Konferencja żywieniowa“

Informacja

Istnieje możliwość opublikowania pełnego tekstu pracy w czasopiśmie

„Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health”

Wydawnictwa WSKFiT w Pruszkowie zgodnie z jego tematyką (http://afiz-pah.pl/)

Prosimy o bezpośredni kontakt z Redaktorem Naczelnym Czasopisma

tel. 22 759-55-36; 22 759-93-20

Adres Sekretariatu Konferencji

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Filia w Białej Podlaskiej

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

Pracownia Żywienia Człowieka

21-500 Biała Podlaska, ul Akademicka 2

kom. 609-965-766 (dr hab. J. Czeczelewski, prof. AWF)

e-mail jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:

 

Bank Milenium S. A. Odziała Biała Podlaska

 

27 1160 2202 0000 0003 1585 3755

 

z podaniem imienia i nazwiska wpłacającego i dopiskiem:

„Konferencja żywieniowa”

WAŻNE DATY

Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać do dnia

15 maja 2019r.

Opłatę konferencyjną oraz streszczenie w j. polskim należy przesłać do dnia

31 maja 2019r.

Uwaga! w przypadku rezygnacji z konferencji organizatorzy zwracają opłatę kon-ferencyjną do 31 maja 2019r. w całości, a po 31 maja 2019r. opłata konferencyjna nie będzie zwracana.

Informacje o konferencji będą również dostępne na stronie internetowej:

http://konferencja-bp.wixsite.com/konferencja/pusta

oraz

http://www.awf-bp.edu.pl/ w zakładce „Nauka” → „Konferencje”

http://www.mazovia.edu.pl/ w zakładce „Badania naukowe” → „Konferencje”

 

Wybrane propozycje rezerwacji noclegu

 

(osoby zakwaterowane w Białej Podlaskiej będą dowiezione na miejsce obrad autokarem z parkingu AWF)

 

Zamek Biskupi Janów Podlaski, ul. Zamkowa 1, 21-5050 Janów Podlaski

tel. (83) 379 08 50

Zachęcamy do skorzystania podczas rezerwacji z portalu: https://travelist.pl/zamek-biskupi-janow-podlaski/luksusowy-relaks-w-zamku-?origin=text-search&btexp=c

lub

http://www.booking.com/hotel/pl/zamek-biskupi-janow-podlaski.pl.html

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem recepcja@zamekjanowpodlaski.pl

proszę powołać się na panią Magdalenę Modrzewską w celu uzyskania rabatu

 

Hotel „Złota Rybka“ ul. Zgoda 1, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 08 55

e-mail petrodom@petrodom.pl

 

Hotel i Restauracja SKALA ul. Artyleryjska 1, 21-500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 76 76

www.skalabp.pl, e-mail hotel@skalabp.pl

 

Hotel „Delfin”, Aleja Jana Pawła II nr 11, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344-51-41 do 43

e-mail hoteldelfin@hoteldelfin.pl

Dom Wycieczkowy Podlasie, ul. Piłsudskiego 38, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343 45 50, 83 343 22 46

e-mail mkspodlasie@poczta.onet.pl

 

Hotel „Dukat“ ul. Warszawska 129, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 22 04

e-mail petrodom@petrodom.pl

 

Hotel Mixbud ul. Terebelska 104, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 342 65 01

www.mixbud.com.pl, e-mail hotel@mixbud.com.pl

 

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Karta zgłoszeniowa dla firm – pobierz

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia