Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Karta zgłoszenia uczestnictwa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

Karta zgłoszenia – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Program konferencji – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Serdecznie zapraszamy do Warszawy na Forum Medycyny Paliatywnej, podczas którego uczestnicy mogą spodziewać nie tylko eksperckich wykładów, ale także dyskusji panelowych.
Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawują: Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra Onkologii UM w Łodzi, Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.
Kierownikami naukowymi konferencji są: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz oraz dr n. med. Tomasz Dzierżanowski.
Podczas wydarzenia zostaną poruszone najbardziej kluczowe problemy dotyczące opieki paliatywnej w Polsce.
UWAGA: Do 15 września obowiązują niższe opłaty konferencyjne!
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Baner
XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XXI Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który odbędzie się w dniach 30 sierpnia–1 września 2018 roku w Krakowie. Jak co roku staramy się przygotować dla Państwa interesujący program, w którym znajdzie się wiele aktualnych tematów. Poza sesjami edukacyjnymi i prezentacją doniesień naukowych, zorganizowane zostaną również sesje poświęcone ciekawym i trudnym przypadkom z Państwa praktyki klinicznej, które będą dodatkowo omawiane przez ekspertów.

REJESTRACJA
Opłata promocyjna obowiązuje do 19 maja 2018 roku

OPŁATY
Wniesienie opłaty do 19 maja 2018 roku
450 zł
Wniesienie opłaty po 19 maja 2018 roku
500 zł
Opłata w dniu konferencji
600 zł
Opłata za dostęp do transmisji on-line
480 zł

Opłatę prosimy wpłacić po dokonaniu rejestracji.
OPŁATA PROMOCYJNA
Zgłaszanie prac
Zachęcamy do zgłaszania propozycji interesujących opisów diagnozowanych lub leczonych przez Państwa chorych oraz klasycznych doniesień naukowych.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2018 roku w formie elektronicznej.

Wszystkie prace należy zgłaszać do recenzji za pośrednictwem systemu rejestracyjnego, który dostępny jest na stronie www.kongres.ptok.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Zgłaszanie przypadków klinicznych
Opisy przypadków mogą dotyczyć wszystkich nowotworów i sytuacji klinicznych.

W opisie przypadku należy uwzględnić:

 • Stan chorego w momencie ustalenia wstępnego rozpoznania lub wystąpienia problemu klinicznego, który będzie przedmiotem prezentacji,
 • Diagnostykę przeprowadzoną w związku z omawianym problemem klinicznym,
 • Leczenie stosowane wcześniej oraz zaproponowane w omawianej sytuacji klinicznej,
 • Propozycję 2–4 pytań, które mogą być przedmiotem wspólnej dyskusji.

Termin zgłaszania opisów przypadków upływa 31 maja 2018 roku.

Wszystkie prezentowane przypadki zostaną opublikowanie w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice”.

Ich autorzy zostaną zwolnieni z opłaty kongresowej.

Zgłaszanie doniesień naukowych
Uczestnicy XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych w postaci plakatów zjazdowych lub ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 31 maja 2018 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej kongresu.

Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

 1. Wstęp,
 2. Materiały i metody,
 3. Wyniki,
 4. Omówienie,
 5. Ewentualne piśmiennictwo.

Nagłówek powinien zawierać:

 1. Tytuł streszczenia,
 2. Imiona i nazwiska autorów,
 3. Afiliacje autorów z podkreśleniem osoby prezentującej pracę.
Kwalifikacja i publikacja prac
Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów, wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 15 czerwca 2018 roku.
Więcej informacji
www.kongres.ptok.pl

tel.: 58 320 94 94

e-mail: kongresptok@viamedica.pl

OrganizatorVia Medica

VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60
e-mail: kongresptok@viamedica.pl
www.viamedica.pl

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym uczestnictwa w BEZPŁATNEJ

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

„VIII  Baltic Health Forum”,

która odbędzie się w dniu 09.11.2018r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 01 LIPCA 2018 R.

 

W załączeniu znajduje się szczegółowa ulotka Konferencji oraz formularz

zgłoszeniowy.

AKTUALNOŚCI:

– zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wystąpień
– możliwość bezpłatnej publikacji za 8 pkt.

 

Konferencja dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

W imieniu Organizatorów

Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska

Menedżer Konferencji: mgr Joanna Kowalik

Joanna Kowalik

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

e-mail: kowalik.joanna@wneiz.pl


Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

 

IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu.

Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Właśnie z tej okazji, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej wręczone zostaną nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej.

Wykład inauguracyjny pt. „Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro” wygłosi pionier opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii, dr Robert Twycross. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej poprowadzi prof. Piotr Krakowiak, o tym, jak wspierać osoby przewlekle chore opowie psycholog, dr Maria Rogiewicz. Drugi dzień konferencji wypełniony będzie sesjami poruszającymi aspekty opieki pielęgniarskiej psychiatryczne, fizjoterapeutyczne. W ramach sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpi m.in. dr hab. Małgorzata Krajnik. Za udział w konferencji będą przysługiwały punkty edukacyjne. Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Zapisy na konferencję www.konferencja-dutkiewicza.pl

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji, Zwrotnik Raka, Medycyna Praktyczna

Patronat honorowy:

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

 

 

Program konferencji:

Dzień 1

5 PAŹDZIERNIKA 2018

 

9.00–11.45 WARSZTATY

Warsztaty psychologiczne

 1. dr Maria Rogiewicz – Jak nie spalić się dobrze pracując? Przeciwdziałanie zespołowi zmęczenia pomaganiem
 2. dr Dominik Krzyżanowski – Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno-hospicyjnej
 3. mgr Anna Marlęga-Woźniak – Sytuacja opiekunów rodzinnych – analiza przypadków

 

Warsztaty medyczne

 1. Ewa Malek – dializa otrzewnowa
 2. dr n. k. f. Agnieszka Wójcik – rehabilitacja
 3. dr Rafał Młynarski – porty

 

8.00–12.00: Rejestracja uczestników konferencji

 

12.00–12.50 SESJA ROCZNICOWA

moderator: dr Anna Janowicz

12.00–12.20 Rozpoczęcie konferencji – 35-lecie Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC – Anna Janowicz

12.20–12.50 Wręczenie Nagród im. ks. Dutkiewicza SAC – Alicja Stolarczyk

 

12.50–14.10 SESJA WPROWADZAJĄCA

moderator: prof. Piotr Krakowiak

12.50–13.30 Wykład inauguracyjny: Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro. Wieczne wyzwania – dr Robert Twycross

13.30–14.10 Debata: Wczoraj – dziś – jutro. Dobre praktyki i trudności w opiece paliatywno-hospicyjnej:

moderator: prof. Piotr Krakowiak

Elżbieta Skowrońska, Leszek Pawłowski, Agnieszka Paczkowska

14.10–15.10 Przerwa na lunch

15.10–16.40 SESJA WYKŁADOWA. DOBRE PRAKTYKI W OPIECE PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ

moderator: Anna Janowicz
15.10–15.30 Jak wspierać chorego w chorobie przewlekłej? – dr Maria Rogiewicz

15.30–15.50 Opiekun rodzinny nie musi być sam?  – dr Anna Janowicz

15.50–16.10 Zapomniani żałobnicy są wśród nas? Program wsparcia osieroconych dzieci i nastolatków – Tumbo Pomaga – mgr Agnieszka Paczkowska

16.10–16.30 Czy resocjalizacja w hospicjum jest możliwa? Wolontariat osób skazanych jako szczególna forma wolontariatu hospicyjnego – płk Lesław Bryłkowski, ppłk Robert Witkowski

16.30–16.40 Dyskusja

20.30–01.00 Kolacja

 

Dzień 2

6 PAŹDZIERNIKA 2018
moderator:
9.00–10.10 SESJA I. Aspekty leczenia bólu

9.00–9.20 Lek przeciwbólowy – wykład sponsorowany

9.20–9.40 Wielowymiarowe aspekty leczenia bólu – dr hab. Małgorzata Krajnik

9.40–10.00 Marihuana medyczna – dr n. med. Janusz Wojtacki

10.00–10.10 Dyskusja

10.10–11.30 SESJA II. Aspekty psychiatryczne
10.10–10.30 Lek na depresję – wykład sponsorowany

10.30–10.50 Aspekty opieki nad pacjentem z zaawansowanym otępieniem – dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka

11.00–11.20 Jakościowe zaburzenia świadomości w opiece paliatywnej – dr n. med. Alina Wilkowska

11.20–11.30 Dyskusja

11.30–11.50 Przerwa na kawę


11.50–13.00 SESJA III. Aspekty wielospecjalistyczne
11.50–12.10 Aspekty anestezjologiczne w opiece paliatywnej

12.10–12.30 Aspekty kardiologiczne opieki paliatywnej

12.30–12.50 Aspekty hematologiczne w opiece paliatywnej

12.50–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na lunch


14.00–15.10 SESJA IV. Aspekty opieki pielęgniarskiej
14.00–14.20 Dializa otrzewnowa – mgr Ewa Malek

14.20–14.40 Żywienie pozajelitowe w domu – mgr Aleksandra Sukalowska

14.40–15.00 Obsługa portów – dr Rafał Młynarski

15.00–15.10 Dyskusja

15.10–16.00 SESJA V. Aspekty fizjoterapeutyczne
15.10–15.30 Duszność – dr n. k. f. Agnieszka Wójcik

15.30–15.50 Toaleta drzewa oskrzelowego

15.50–16.00 Dyskusja

16.00 Zakończenie konferencji

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

UWAGA ! Brak wolnych miejsc !

Konferencje, Sympozja, Szkolenia