Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

26 listopada 2019 r. w Warszawie (Hotel Airport Okęcie, Warszawa ul. 17 stycznia 24) odbędzie się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”, którego organizatorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Wykładowcy – znani eksperci w dziedzinie profilaktyki chorób zakaźnych, omówią tak istotne zagadnienia, jak:

 1. Działania Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zwiększenia wyszczepialności w Polsce, sytuacja w innych krajach UE.
 2. Postawa wobec szczepień – co na to psychologia?
 3. Podstawy prawne realizacji szczepień ochronnych (w tym odmowa, zdarzenia niepożądane)
 4. Fakty i mity na temat szczepień ochronnych
 5. Edukacja rodziców przez położne w zakresie szczepień w okresie oczekiwania na dziecko, pobytu na oddziale oraz w trakcie wizyt patronażowych
 6. Źródła wiedzy na temat szczepień ochronnych
 7. Szczepienia zalecane, czyli mniej ważne?
 8. Choroby, które wracają
 9. Badanie kwalifikacyjne, odraczanie, NOP

 

Rejestracja w formie elektronicznej, szczegóły na stronie nipip.pl/kongrespoz/

 

Koszt uczestnictwa w kongresie wynosi 50 zł.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie oraz materiały kongresowe.

 

Pozdrawiam
Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

tel. 22 327 61 81 | admin@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl

_____________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami zawiera poufną korespondencję. Jeżeli odbiorca tej wiadomości nie jest jej adresatem, informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz że jej rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy oraz o usunięcie otrzymanej wiadomości oraz ewentualnych załączników.
Numer REGON 010001339, numer NIP 526-10-32-094

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pory 78 lok. 10 02-757 Warszawa, NIP: 526-10-32-094 REGON: 010001339, tel. 22 327 61 61 („NIPiP”).

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez NIPiP w celu obsługi korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jeśli nie są już przetwarzane na innej podstawie.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez NIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej NIPiP w zakładce „RODO”.

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

W imieniu Zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej.

 

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO”, którą organizujemy w dniach 26-27 listopada 2019 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94), ma zapoczątkować publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Chcemy, aby obejmowała rekomendacje kierunków zmian w tym sektorze w oparciu o raport przygotowywany na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji na stronie: www.niesamodzielnym.pl (banner po prawej stronie).

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Program konferencji – pobierz

 

Kontakt z organizatorem logistycznym konferencji:

Karolina Ciepiela, tel. 22 279 49 02, k.ciepiela@ocinfo.pl

Milena Bękarska, tel. 22 279 49 04, m.bekarska@ocinfo.pl

 

Serdecznie zapraszam

dr Elżbieta Szwałkiewicz

Prezes Zarządu Koalicji

 

———————————————————
KOALICJA NA POMOC NIESAMODZIELNYM
Związek Stowarzyszeń zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000659917

Biuro Koalicji:
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel.: +48 22 279 49 02

www.niesamodzielnym.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

NOWE INFORMACJE

 • Aktualizacja programu
 • Termin składania wniosków o refundację mija

OSTATECZNIE 28.10.2019r

 

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych

Zaprasza do udziału
w  Konferencji szkoleniowej:
„UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – STRAŻNIK CZY AGRESOR?

Tematyka: Choroby autoimmunologiczne tarczycy, skóry, tkanki łącznej, przewodu pokarmowego oraz choroby autoimmunologiczne u dzieci.

                     Termin:  15-17 listopada 2019r.

               Miejsce:  Hotel „Aurora” Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 17.

Koszt:    850 zł

Zapytania dotyczące konferencji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres

mk-szkolenia@sipip.szczecin.pl lub tel. 91/4329864

UWAGA! Karta zgłoszeniowa nie obliguje Izby do refundacji.

Aby ja otrzymać należy złożyć wniosek o refundację.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w konferencji,
refundacja nie zostaje cofnięta.

              Informacje dotyczące godziny wyjazdu w kolejnym komunikacie

 

Program konferencji – pobierz

Wniosek o refundacje – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia
Na uczestników FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2019 w programie przygotowano sesje:

 • Problemy opieki paliatywnej
 • Wybrane aspekty farmakoterapii objawów somatycznych w medycynie paliatywnej
 • Współpraca interdyscyplinarna – Medycyna Paliatywna i Onkologia
 • Jubileuszowa z okazji X czasopisma Medycyna Paliatywna
 • Wybrane problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Potrzeby duchowe osób umierających i ich rodzin wyznań innych niż chrześcijańskie
 • Wybrane aspekty farmakoterapii bólu w medycynie paliatywnej
 • Sprawozdania z prac Grupy Roboczych PTMP
PROGRAM

Spotkanie pod naukowym kierownictwem dr n. med. Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz dr. n. med. Tomasza Dzierżanowskiego odbędzie się 22-23 listopada w Warszawie.

Zachęcamy do rejestracji!

REJESTRACJA
Biuro Obsługi Klienta:
e-mail: szkolenia@termedia.pl
tel./faks: +48 61 656 22 00
www.termedia.pl
Bądź z nami w kontakcie:

    

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na:

 

II Ogólnopolska Konferencja RODO w Medycynie

18 listopada 2019 r. Warszawa

 

OPIS SZKOLENIA:

 • „Prawa pacjenta a prawo administratora” – Jarosław Feliński, praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA], Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce
 • „Rejestr czynności przetwarzania w praktyce” – Kamila Kulczyk, radca prawny z dwudziestoletnią praktyką zawodową. Praktyk, trener. Wieloletni doradca szerokiego kręgu podmiotów medycznych takich jak: szpital, hospicjum, gabinet lekarski, przychodnia
 • „Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej w kontekście przepisów RODO” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie
 • „RODO Sender, jako profesjonalne narzędzie do bezpiecznego udostępniania dokumentacji medycznej w zaszyfrowanej postaci, zabezpieczonej indywidualnym hasłem przekazywanym odrębnym kanałem do odbiorcy”. Zagadnienia natury prawnej przedstawi: mgr Dominik Spałek, ekspert i zarazem członek zespołu Proste to RODO, posiadający 12 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie zagadnień prawnych z dziedziny m.in. ochrony danych osobowych. Zagadnienia natury informatycznej zaprezentuje: mgr inż. Michał Kubik, oraz Kamil Kubik specjaliści w dziedzinie informatyzacji podmiotów medycznych. Wieloletni praktycy w zakresie realizacji wdrożeń systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz kompleksowej obsłudze IT podmiotów medycznych
 • „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa danych medycznych w rejestracji oraz gabinecie lekarskim” – RODO-MED.PL, Radosław Dziedzic. Inspektor Ochrony Danych w placówkach medycznych. Certyfikowany auditor wewnętrzny QMS i ISMS. Praktyk od 12 lat związany z placówkami medycznymi – m.in. z wdrażaniem i projektowaniem oprogramowania dla służby zdrowia
 • „Szacowanie ryzyka i ocena skutków” – Józef Waniek, Inspektor Ochrony Danych. Wieloletni Dyrektor zarządzający państwowymi i publicznymi jednostkami ochrony zdrowia z dużym doświadczeniem i stażem zawodowym. Jednostka przez Niego zarządzana pozytywnie przeszła kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Legitymuje się posiadaniem Międzynarodowego Certyfikatu Audytora Wiodącego Normy ISO – 27001:2005 wydanego przez TUW Nord Group – Polska oraz certyfikatu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • „Ochrona danych osobowych pacjenta” – Zuzanna Rohn, Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdrożenia EDM i Obsługi Pacjenta, Kierownik Ambulatorium ds. organizacyjno-administracyjnych
 • „Obsługa pacjenta w świetle RODO” – Dorota Uliasz, doradza osobom zarządzającym podmiotami leczniczymi w opracowywaniu i wdrażaniu procedur podnoszących jakość obsługi pacjenta; prowadzi szkolenia dla: lekarzy, pielęgniarek, pracowników rejestracji oraz całych zespołów placówek medycznych

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Al. Solidarności 12

CENA SZKOLENIA: 190 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, przerwy kawowe, poczęstunek

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl

 

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z rana ostra i rana przewlekłą
30 listopada 2019 r. Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do REJESTRACJI

OPIS SZKOLENIA:
Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rana ostrą jest bardzo ważna. Wymaga od pielęgniarki znajomości wytycznych postępowania miejscowego i ogólnego oraz  konsensusu w sprawie aseptyki ran.  Zadania pielęgniarki w zespole opieki nad pacjentem z rana przewlekła są jasno określone.  Pielęgniarka w toku kształcenia nieustawicznego zdobywa wiedzę , umiejętności które przekładają się na jeszcze lepszą opiekę na chorymi.  Zakażenia w ranach przewlekłych są stałym wyzwaniem dla personelu medycznego.  Trwają  konsultacje społeczne o  włączenie porady pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgia ogólna , kardiologia.

1. Co zgodnie z przepisami może już pielęgniarka?
2. Podział ran na ostre i przewlekłe.
3. Zasady postepowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem zapalnym.
4. Standaryzacja opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn.
5. Jak różnicujemy owrzodzenie żylne od tętniczego.
6. Metody prowadzenia rany przewlekłej z zastosowaniem kompresjoterapii, NPWT.
7. Rola edukacyjna pielęgniarki pacjentów i ich rodzin.

PROWADZĄCY: Urszula Jakubowska – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, epidemiologicznego.  Pielęgniarka koordynujaca  praca SOR  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Z- ca kierownika Ośrodka Terapii Hiperbarycznej USK w Białymstoku. Prywatna Praktyka Pielęgniarska – opracowanie ran przewlekłych i ostrych.

TERMIN SZKOLENIA: 30 listopada 2019

MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

CENA SZKOLENIA:
320 zł/os.

ZAPEWNIAMY:
udział, materiały, przerwy kawowe

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Pana Profesora dr.n.med. Andrzeja Brodziaka, zapraszam  w dniach 21-22 maja 2020 do  PWSZ w Nysie, na naszą konferencję na temat:
„Stan służby zdrowia, a deficyt kadr i atrakcyjność studiów medycznych – wyzwania wobec studentów i uczelni”.

Więcej szczegółów zawiera strona www  dostępna pod
https://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=3&ak=61,7747,0 .

Zwracamy uwagę, że przyświeca nam cel zorganizowania forum umożliwiającego wymianę praktycznych informacji na temat trudności w realizowaniu kształcenia w zawodach medycznych i związanego z tym deficytem kadr medycznych.

Chętnie powitamy także zgłoszenia referatów dotyczących: „poszukiwania rozwiązań i propozycji   dla osób pragnących reformować służbę zdrowia”.

Z wyrazami szacunku

z up.  Elżbieta Golc-Maczka

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt wspólnie z Uczelnią Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaproponować Państwu udział w powyższej konferencji:

I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ
Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”

27 listopada 2019 r. Warszawa

 • „Jak szczepić w czasach epidemii (i) zwątpienia” – dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
 • „Zasady kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz formy organizacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarka POZ” – mgr Ewa Taranta, magister pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dyrektor Przychodni Rodzinnej „Fidos” w Białymstoku realizującej świadczenia z zakresu POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 • „Rola pielęgniarki w leczeniu rany ostrej i przewlekłej” – mgr Urszula Jakubowska, specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii intensywnej opieki, w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego  i ratunkowego
 • „Porada pielęgniarska – problem, czy wyzwanie?” – Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie kształcenia ustawicznego
 • „Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej w POZ” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • „Współpraca z lekarzem rodzinnym – zakres świadczeń pielęgniarki i położnej w POZ” – lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej
 • „Akredytacja w POZ – obowiązek czy wyzwanie?” – mgr Małgorzata Dawidowska, Asystent w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Pielęgniarstwa
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna – dostępne oprogramowania i aplikacje

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Warszawa, Uczelnia Medyczna im Marii Skłodowskiej Curie, Al. Solidarności 12

CENA SZKOLENIA:  380 zł/os. przy zgłoszeniu i płatności do 5 listopada, po 5 listopada 450 zł/os.

ZAPEWNIAMY:  udział, materiały, przerwy kawowe, poczęstunek

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo w załączniku oraz na naszej stronie internetowej www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje”.

 

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Karta zgłoszeniowa i program – pobierz