Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym uczestnictwa w BEZPŁATNEJ

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

„VIII  Baltic Health Forum”,

która odbędzie się w dniu 09.11.2018r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 01 LIPCA 2018 R.

 

W załączeniu znajduje się szczegółowa ulotka Konferencji oraz formularz

zgłoszeniowy.

AKTUALNOŚCI:

– zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wystąpień
– możliwość bezpłatnej publikacji za 8 pkt.

 

Konferencja dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

W imieniu Organizatorów

Przewodnicząca: Prof. zw. dr hab. Iga Rudawska

Menedżer Konferencji: mgr Joanna Kowalik

Joanna Kowalik

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 

e-mail: kowalik.joanna@wneiz.pl


Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

 

 

 

IV Konferencja Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsku. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania są „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu.

Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Właśnie z tej okazji, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej wręczone zostaną nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej.

Wykład inauguracyjny pt. „Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro” wygłosi pionier opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii, dr Robert Twycross. Debatę o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej poprowadzi prof. Piotr Krakowiak, o tym, jak wspierać osoby przewlekle chore opowie psycholog, dr Maria Rogiewicz. Drugi dzień konferencji wypełniony będzie sesjami poruszającymi aspekty opieki pielęgniarskiej psychiatryczne, fizjoterapeutyczne. W ramach sesji dotyczącej leczenia bólu wystąpi m.in. dr hab. Małgorzata Krajnik. Za udział w konferencji będą przysługiwały punkty edukacyjne. Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Zapisy na konferencję www.konferencja-dutkiewicza.pl

Patronat medialny:

Świat Medycyny i Farmacji, Zwrotnik Raka, Medycyna Praktyczna

Patronat honorowy:

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

 

 

Program konferencji:

Dzień 1

5 PAŹDZIERNIKA 2018

 

9.00–11.45 WARSZTATY

Warsztaty psychologiczne

  1. dr Maria Rogiewicz – Jak nie spalić się dobrze pracując? Przeciwdziałanie zespołowi zmęczenia pomaganiem
  2. dr Dominik Krzyżanowski – Przekazywanie trudnych informacji w opiece paliatywno-hospicyjnej
  3. mgr Anna Marlęga-Woźniak – Sytuacja opiekunów rodzinnych – analiza przypadków

 

Warsztaty medyczne

  1. Ewa Malek – dializa otrzewnowa
  2. dr n. k. f. Agnieszka Wójcik – rehabilitacja
  3. dr Rafał Młynarski – porty

 

8.00–12.00: Rejestracja uczestników konferencji

 

12.00–12.50 SESJA ROCZNICOWA

moderator: dr Anna Janowicz

12.00–12.20 Rozpoczęcie konferencji – 35-lecie Hospicjum ks. E. Dutkiewicza SAC – Anna Janowicz

12.20–12.50 Wręczenie Nagród im. ks. Dutkiewicza SAC – Alicja Stolarczyk

 

12.50–14.10 SESJA WPROWADZAJĄCA

moderator: prof. Piotr Krakowiak

12.50–13.30 Wykład inauguracyjny: Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro. Wieczne wyzwania – dr Robert Twycross

13.30–14.10 Debata: Wczoraj – dziś – jutro. Dobre praktyki i trudności w opiece paliatywno-hospicyjnej:

moderator: prof. Piotr Krakowiak

Elżbieta Skowrońska, Leszek Pawłowski, Agnieszka Paczkowska

14.10–15.10 Przerwa na lunch

15.10–16.40 SESJA WYKŁADOWA. DOBRE PRAKTYKI W OPIECE PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ

moderator: Anna Janowicz
15.10–15.30 Jak wspierać chorego w chorobie przewlekłej? – dr Maria Rogiewicz

15.30–15.50 Opiekun rodzinny nie musi być sam?  – dr Anna Janowicz

15.50–16.10 Zapomniani żałobnicy są wśród nas? Program wsparcia osieroconych dzieci i nastolatków – Tumbo Pomaga – mgr Agnieszka Paczkowska

16.10–16.30 Czy resocjalizacja w hospicjum jest możliwa? Wolontariat osób skazanych jako szczególna forma wolontariatu hospicyjnego – płk Lesław Bryłkowski, ppłk Robert Witkowski

16.30–16.40 Dyskusja

20.30–01.00 Kolacja

 

Dzień 2

6 PAŹDZIERNIKA 2018
moderator:
9.00–10.10 SESJA I. Aspekty leczenia bólu

9.00–9.20 Lek przeciwbólowy – wykład sponsorowany

9.20–9.40 Wielowymiarowe aspekty leczenia bólu – dr hab. Małgorzata Krajnik

9.40–10.00 Marihuana medyczna – dr n. med. Janusz Wojtacki

10.00–10.10 Dyskusja

10.10–11.30 SESJA II. Aspekty psychiatryczne
10.10–10.30 Lek na depresję – wykład sponsorowany

10.30–10.50 Aspekty opieki nad pacjentem z zaawansowanym otępieniem – dr n. med. Hanna Kujawska-Danecka

11.00–11.20 Jakościowe zaburzenia świadomości w opiece paliatywnej – dr n. med. Alina Wilkowska

11.20–11.30 Dyskusja

11.30–11.50 Przerwa na kawę


11.50–13.00 SESJA III. Aspekty wielospecjalistyczne
11.50–12.10 Aspekty anestezjologiczne w opiece paliatywnej

12.10–12.30 Aspekty kardiologiczne opieki paliatywnej

12.30–12.50 Aspekty hematologiczne w opiece paliatywnej

12.50–13.00 Dyskusja

13.00–14.00 Przerwa na lunch


14.00–15.10 SESJA IV. Aspekty opieki pielęgniarskiej
14.00–14.20 Dializa otrzewnowa – mgr Ewa Malek

14.20–14.40 Żywienie pozajelitowe w domu – mgr Aleksandra Sukalowska

14.40–15.00 Obsługa portów – dr Rafał Młynarski

15.00–15.10 Dyskusja

15.10–16.00 SESJA V. Aspekty fizjoterapeutyczne
15.10–15.30 Duszność – dr n. k. f. Agnieszka Wójcik

15.30–15.50 Toaleta drzewa oskrzelowego

15.50–16.00 Dyskusja

16.00 Zakończenie konferencji

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne „Stany naglące w neonatologii”

Szanowni Państwo,

Katedra Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim  Sympozjum Neonatologicznym z cyklu „Stany naglące w neonatologii” nt. „Praktyczna neonatologia”, które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Hotelu Novotel w Poznaniu.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.noworodek.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. Tomasz Szczapa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Konferencja NEONATUS 2018

 

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NEONATUS 2018, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2018r. w Hotelu Andersia w Poznaniu. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej: www.neonatus.org
NEONATUS to cykl konferencji poświęcony klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem adresowany do neonatologów, pediatrów, anestezjologów i chirurgów dziecięcych z mocnym akcentem na promocje postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Spotkania mają stałe sesje tematyczne: Edukacja podyplomowa, Nowości, Leczenie/diagnostyka: skuteczne vs. nieskuteczne, Wieloośrodkowe badania kliniczne, Doniesienia własne, Warsztaty praktyczne.

Do zobaczenia w Poznaniu,
Dr hab. Jan Mazela
Prof. Janusz Gadzinowski

 

 

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia

Zapraszamy po raz pierwszy na szkolenie

z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley

Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00

 

Miejsce: Warszawa

 

Data: 20.10.2018r

Prowadzący:

Prof. Russell A. Barkley –  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.

ADHD Od A do Z:

Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
u Dzieci oraz Nastolatków

Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

Omówionych zostanie wiele ważnych tematów związanych z zaburzeniem, dotyczących jego:

a) natury, funkcji wykonawczych oraz samoregulacji:

Omówione zostaną szczegółowe informacji dotyczących natury objawów ADHD, oraz kryteriów diagnostycznych dla ADHD a także ich modyfikacji dla użytku w docelowych populacjach (dziewczynki, dorośli, etc.). Omówione zostaną również nadchodzące zmiany dla DSM-V, które mają dodatkowo ulepszyć dane kryteria diagnostyczne. Wyjaśniony zostanie  podział ADHD na poszczególne podtypy. Omówimy także powstający wniosek, mówiący o rodzaju nieuwagi który może zostać sklasyfikowany jako nowe zaburzenie. Pokrótce zostaną także omówione podstawowe składowe pierwszej oceny pacjentów z ADHD.

Zebrano wiele badań, które pokazują iż ADHD nie jest tylko problemem związanym z uwagą, nadruchliwością, czy nawet kontrolą impulsu. Wiele deficytów poznawczych związanych z ADHD jest domeną funkcji wykonawczych w neurofizjologii. W związku z tym że funkcje wykonawcze umożliwiają ludziom samoregulację, powstaje wniosek że ADHD jest zaburzeniem samoregulacji. W prezentacji, powtórzona zostanie teoria dotycząca ADHD która integruje te koncepty w bardziej spójny i jednorodny model ADHD. Model dostarcza głębszego zrozumienia natury ADHD oraz związanych z zaburzeniem deficytów poznawczych oraz społecznych. Dostarcza także wielu wskazówek dotyczących radzenia sobie z zaburzeniem.

b) kryteriów diagnostycznych,

c) podtypów

d) częstości występowania

d) zaburzeń współistniejących:

Ponad 80% dzieci oraz dorosłych z ADHD ma przynajmniej jedno inne zaburzenie psychiatryczne, a ponad 50% ma przynajmniej dwa tego typu schorzenia współistniejące. W tej prezentacji przedstawione zostaną następujące tematy:
–  Przypomnienie najczęstszych zaburzeń współistniejących z ADHD oraz przyczyn dla których mogą one być powiązane z ADHD.
– Opis możliwego wpływu jaki mogą mieć dane zaburzenia współistniejące zarówno na zrozumienie przypadku klinicznego jak również (w szczególności) na wybór opcji terapii, w celu skupienia się zarówno na ADHD jak i na schorzeniu współistniejącym.
– Specjalna uwaga zostanie poświęcona omówieniu wpływu współistniejącego zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, zaburzenia zachowania, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, chorób tikowych oraz OCD, zaburzeń snu oraz trudności w uczeniu się.
– W przypadku każdego, wykładowca skupi się na sposób w jaki mogą one wpłynąć na planowanie terapii.

e) utrudnień w życiu codziennym

f) etiologii:
czyli  główne postępy w rozumieniu złożonych przyczyn ADHD. Dotyczą one między innymi różnicowania pomiędzy nabytymi formami ADHD a formą rozwojowo-genetyczną. Przedstawione zostaną dowody takie jak obrazowanie neurologiczne, oraz badania behawioralno-genetyczne, pokazujące że ADHD jest głównie zaburzeniem neuro-genetycznym.

g) empirycznie popartych terapii,

h) nieskutecznych lekarstw,

i ) poradnictwa dla rodziców,

j) szkolenia rodziców,

k) aspektów szkolnych

l) stosowania leków

m) Inne zaburzenia uwagi: Wolne Tempo Poznawcze versus ADHD

Od 1798, w literaturze medycznej dotyczącej zaburzeń uwagi, istnieje różnicowanie na przynajmniej dwa rodzaje tego zaburzenia. Pierwszym jest zaburzenie koncentracji, brak skupienia uwagi oraz słabe wyhamowywanie, kolejnym jest zaburzenie związane z niskim pobudzeniem czy koncentracją oraz niskim poziomem energii. Drugi rodzaj zaburzenia był  ignorowany przez prawie dwa wieki, do połowy lat 80-tych kiedy to badania dzieci wykazały obecność ADD bez Nadruchliwości, co zasugerowało że u istotnej części dzieci obecny jest odrębny wzorzec objawów nie rdzenny dla ADHD. Objawami tymi były między innymi sny na jawie,  dezorientacja, wolne przetwarzanie informacji, pod-reaktywność, powolne ruchy oraz ospałość. Nowy wzorzec został określony jako Wolne Tempo Poznawcze (SCT). Kontrowersje dotyczące natury SCT oraz tego czy jest to odrębne zaburzenie czy też jest ono częścią ADHD trwały przez ostatnie 25 lat. W tej prezentacji Dr Barkley omawia historię SCT oraz to co wiemy na jego temat na podstawie ostatnich badań. Opisuje także wyniki swoich ostatnich badań dzieci z SCT  jak również jedynych badań dotyczących SCT u osób dorosłych,  którego wyniki niedawno opublikował, które sugerują że SCT jest odrębnym zaburzeniem od ADHD ale również takim które może z nim współwystępować, co dzieje się w prawie połowie przypadków.  Dr Barkley omawia różnice w samym  SCT w zakresie objawów, funkcji wykonawczych, współistnienia z innymi zaburzeniami, oraz upośledzeń psychospołecznych, oraz to jak mało wiemy na temat reakcji na różnego rodzaju leczenie. Omawia również kilka różnych możliwości wytłumaczenia podłoża SCT.

Program został opracowany w celu zapoznania uczestników z aktualną wiedzą na wymienione tematy, dostarczając jednocześnie najnowszej wiedzy dotyczącej samego zaburzenia.

Cena szkolenia obejmuje:

–5 godzin zegarowych,
–materiały szkoleniowe,
–materiały do pracy (notes, długopis itp.),
–kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rezygnacja i zwrot kosztów:

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 30 dni przed szkoleniem i nieobecność osoby na szkoleniu zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu opłaty za szkolenie.

Zapisy:
Celem zapisania się proszę o skorzystanie z gotowego formularza – karta zgłoszeniowa dostępna na głównej stronie w górnym pasku
Lub
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: biuro@soyer.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwa, miasto i termin szkolenia
imię i nazwisko uczestnika (zostanie umieszczone na certyfikacie)
adres e-mail uczestnika (kwestie organizacyjne)
nr telefonu komórkowego (ewentualne powiadomienia SMS)
kod pocztowy i miasto zamieszkania uczestnika

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Edyta Ziemińska-Dąbrowska

 

Soyer Centrum Szkoleniowe

ul. Różana 2, 05-270 Marki

tel./fax: (22) 781-11-65

 

e-mail: biuro@soyer.edu.pl

www.soyer.edu.pl

 

Konferencje, Sympozja, Szkolenia