OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w świetle nowych przepisów (tzw. RODO) Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian PODMIOTY MEDYCZNE? – 06 czerwca 2018r.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w świetle nowych przepisów (tzw. RODO) Jak powinny przygotować się do nadchodzących zmian PODMIOTY MEDYCZNE?

 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej w życie wejdą ujednolicone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO. Nowe przepisy zwiększają uprawnienia osób, których dane dotyczą i jednocześnie nakładają nowe wymogi i obowiązki na administratorów danych – zatem także na podmioty medyczne.

RODO ma dotyczyć wszystkich podmiotów (bez względu na skalę), które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe. Podmioty medyczne są w specyficznej i wyjątkowej sytuacji – przetwarzają bowiem dane wrażliwe – i to często „na dużą skalę”. Ponadto, narażone są na  szczególne zagrożenia – w związku z  przetwarzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

W celu przygotowania Państwa do nadchodzących zmian, przygotowaliśmy specjalny program szkolenia dla podmiotów medycznych.

 

 • Cel szkolenia:
 1. Wprowadzenie w dokumentację i procedury niezbędne dla ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO tj. po 25.05.2018r.
 2. Zapoznanie z praktycznymi aspektami opracowania lub dostosowania Polityki Ochrony Danych do wymagań RODO.

 

 • Dla kogo szkolenie?

Niniejsze szkolenie skierowane jest do osób zarządzających w podmiotach medycznych oraz ich pracowników.

 

 • Termin:

06 czerwca 2018 (środa)     godz. 9.00 – 14.30

 

 • Miejsce:

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Kusocińskiego 16LU1 – sala konferencyjna

 

 • Cena:
 • W przypadku dokonania wpłaty do dnia 15.05.18 cena wynosi 200,00 zł + 23% VAT (246,00 zł brutto) za osobę
 • Wpłata po terminie 05.2018: cena wynosi 243,90 zł + VAT (300,00 zł brutto) za osobę

Liczba miejsc ograniczona!

 

 1. Zgłoszenie telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem: www.icentrum24.pl (Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy wpisując w jego „temacie” i „treści” słowo: SZCZECIN 20.04. My w odpowiedzi prześlemy dane do przelewu i krótki formularz zgłoszenia na szkolenie).
 2. Wpłaty prosimy dokonywać na konto o nr: 48 1140 2017 0000 4302 0733 7787
 3. Faktura do odbioru w dniu szkolenia (o dane do faktury poprosimy mailowo!)

 

 • Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają:
 1. Wzory omawianych podczas warsztatów dokumentów (w wersji elektronicznej).
 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. „Ochrona danych osobowych w praktyce -zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Szkolenie dla Administratorów i osób upoważnionych do przetwarzania danych”.

 

 • Prowadząca:

dr Marlena Płonka – Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w bezpieczeństwie danych. Praktyk i Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy. Autorka publikacji m.in. nt. przepływu nowoczesnych technologii i informacji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) i Pełnomocnik ds. Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji  (ISO 27001). Ekspert i Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) u przedsiębiorców i w instytucjach.

 

 • Program:

 

9.00 – 10.30  OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH wg. RODO

 • Przetwarzanie danych osobowych – Nowe definicje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Najważniejsze zmiany i skutki dla podmiotów medycznych w związku ze stosowaniem od 25.05.2018r. RODO
 • Nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane a nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
 • Unijny Inspektor Ochrony Danych – obowiązek/prawo powołania, status, zadania
 • Odpowiedzialność i kary za naruszenie przepisów RODO

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

 

10.45 – 12.30  ZAJĘCIA WARSZTATOWE z prowadzenia DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgodnej z RODO:

 • Zarządzanie upoważnieniami – prowadzenie Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • Dokumentowanie realizacji nowych praw osób, których dane dotyczą
 • Rejestr czynności przetwarzania danych
 • Dokumentowanie naruszeń ochrony danych – obowiązek i tryb zawiadamiania o naruszeniu
 • Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych w świetle nowych uregulowań (RODO)
 • Nowa forma klauzuli informacyjnej
 • Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom (np. do laboratorium) wg. nowych zasad – zakres, treść i forma umowy powierzenia
 • Dane wrażliwe – zasady przetwarzania danych o zdrowiu

12.30 -12.45 Przerwa kawowa  

 

12.45– 14.15 PRAKTYCZNE ASPEKTY bezpieczeństwa danych osobowych

 • Zasady bezpiecznego przechowywania dokumentacji
 • Bezpieczne i legalne udostępnianie danych osobowych
 • Dotychczasowa a „nowa” dokumentacja dot. ochrony danych w świetle zmian wprowadzonych przez RODO
 • Przetwarzanie danych osobowych a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 

14:15 –14:30 PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz