Dwa wolne miejsce na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczynamy 07.09.2018r. !!!