Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny

Warszawa,  9 lipca 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pracowników wykonujących zawód medyczny: 

lekarzy,

lekarzy dentystów,

pielęgniarek i położnych,

ratowników medycznych,

specjalistów i instruktorów terapii uzależnień,

psychologów,

pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych itp.

 

W programie uwzględniono zagadnienia dotyczące HIV/AIDS, obejmujące m.in.  aspekty medyczne, etyczno-prawne, psychospołeczne, ekspozycję zawodową  na HIV i postępowanie poekspozycyjne, epidemiologię , seksuologię oraz wybrane elementy uzależnień.

 

Szkolenia o tematyce HIV/AIDS dla różnych grup zawodowych organizujemy od 2000 r.
w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00129/2009.

 W naszej tegorocznej ofercie znajdują się 3-dniowe szkolenia (25 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 16 godzin warsztatów)  w terminach:

24 – 26 września 2018 r.                                   1 – 3  października  2018 r.

8 – 10  października  2018 r.

 

Szkolenia odbędzie się w podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej Konstancin–Jeziorna. Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Wykładowcami są profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący  dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz z osobami uzależnionymi.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o przesłanie na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia na szkolenie oraz informacji o nabywcy rachunku (dla osób, które życzą sobie wystawienia rachunku).

 

Wpłaty na konto należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, z zaznaczeniem nazwiska osoby, za którą wnoszona jest wpłata oraz dopiskiem „medycyna”. Na Państwa życzenie możemy wystawić rachunek przed dokonaniem płatności:

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

PKO BP S.A. IX O/Warszawa Nr 42 1020 1097 0000 7402 0103 5096

 

Zwrotu wpłaty dokonujemy wyłącznie wtedy, jeżeli rezygnacja z udziału w szkoleniu nastąpi najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Uprzejmie informujemy, że pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające szczegóły organizacyjne prześlemy Państwu dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.  W przypadku braku miejsc informujemy o tym uczestników natychmiast po otrzymaniu karty zgłoszenia.

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:

 

Polskiej Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

00-672 Warszawa, ul. Piękna 64 A

tel./fax :  (22)  626 86 60

e-mail:  reshumanae@reshumanae.org.pl

 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji
o szkoleniu wśród pracowników Państwa placówki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 

Z poważaniem

Prezes

Zarządu Fundacji „Res Humanae”

 

Witold Mateusz Liwski

Informacje dotyczące szkolenia i druki zgłoszeń  dostępne są na stronie internetowej Fundacji:  www.reshumanae.org.pl

 

Zakres tematyczny – pobierz

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Informacja o nabywcy rachunku – pobierz