Harmonogram Posiedzeń Prezydium

Wszystkie posiedzenie o godz. 13.00
10 styczeń
31 styczeń
07 marzec
28 marzec
18 kwiecień
09 maj
30 maj
11 lipiec
25 lipiec
08 sierpień
29 sierpień
10 październik
31 październik
21 listopad