Harmonogram posiedzeń Rady na 2019r.

15-16 luty
13 czerwiec
19 wrzesień
19 grudzień