Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje o planie szkoleń na sezon Jesień/Zima 2019. W ofercie szkolenia bezpłatne, finansowane ze środków unijnych oraz propozycje pełnopłatne z możliwością ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów po zakończonym szkoleniu. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na szkolenia.

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

Informujemy, że wychodząc naprzeciw pielęgniarkom i położnym  Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  pozyskała  kolejne środki z funduszu Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapisywania się na następujące bezpłatne kursy:

KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek

 • Pielęgniarstwo rodzinne  START 04.10.2019 (już w SMK)

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek,  pielęgniarek i położnych 

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Jesień/Zima 2019
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa Jesień/Zima 2019
 • Leczenie systemowe nowotworów Jesień/Zima 2019
 • Endoskopia Jesień/Zima 2019
 • Leczenie ran Jesień/Zima 2019
 • Szczepienia ochronne START 06.09.2019  (już w SMK)

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

 1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą!!!
 3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

WAŻNE:

 1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ!!!
 2. Przy składaniu wniosku na kurs kwalifikacyjny w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są  odrzucane.

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:

Po zalogowaniu do systemu jako pielęgniarka/położna należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

PRZYPOMINAMY, ŻE ILOŚĆ MIEJSC NA KAŻDE BEZPŁATNE SZKOLENIE JEST OGRANICZONA I DECYDUJE DATA WPŁYNIĘCIA POPRAWNIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU.

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych są prowadzone w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych


Pełnopłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

Informujemy, że w terminie 25.10.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w zakresie PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO dla pielęgniarek, koszt 1300,00 zł z możliwością ubiegania się po zakończonym szkoleniu o refundację części poniesionych kosztów.

Informujemy, że w terminie 22.11.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs kwalifikacyjny w zakresie PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNE dla pielęgniarek, koszt 1550,00 zł z możliwością ubiegania się po zakończonym szkoleniu o refundację części poniesionych kosztów.

Informujemy również, że w terminie 20.09.2019 rozpoczynamy pełnopłatny kurs specjalistyczny DIALIZOTERAPIA  dla pielęgniarek, koszt 650,00 zł. Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość ubiegania się o refundację części poniesionych kosztów.
Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 70 godz.
zajęcia praktyczne –  95 godz.

Zgłoszenia można już składać za pomocą  SMK.
ZAPRASZAMY!!!!

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń 91 432-98-64 lub mailowo: szkolenia@sipip.szczecin.pl
dodano 04.07.2019r