Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że organizujemy kurs specjalistyczny „Endoskopia” dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć   28.09.2018r.
Każda pielęgniarka, która będzie chciała wziąć  udział w  szkoleniu podyplomowym musi złożyć swoje zgłoszenie poprzez system SMK.

Kurs przeznaczony dla pielęgniarek ze wszystkich województw. Informujemy, że planowany kurs będzie kursem pełnopłatnym, po ukończonym kursie uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie po odbytym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie, zgodnie z regulaminami Izb, w których są zrzeszeni. Szczecińska Izba nie zwraca i nie dofinansowuje kosztów związanych z dojazdem oraz noclegami.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne – 63 godziny,
  • zajęcia praktyczne – 70 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.

Wszyscy uczestnicy w ramach kosztu kursu za wrażeniem zgody będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz.1991 z późn. zm.)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

  1. Założenie konta w systemie SMK,
  2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
  3. Po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs
  4. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
    Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek.

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl