Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

KOMUNIKAT

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Numer-naboru:-RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17.

Zajęcia rozpoczną się 09 listopada 2018r. o godz. 15.30 w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej,  ul. Kusocińskiego 3 w Szczecinie.

Cel kształcenia:

  • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

 Zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek będą odbywały się według zamieszczonego harmonogramu:

  • 09.11.2018 – od godz. 15.30
  • 10.11.2018 – od godz. 8.30
  • 23.11.2018 –  od godz.  8.30
  • 24.11.2018 – od godz. 15.30
  • 25.11.2018 – od godz.  8.30

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w tygodniu, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie
z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi  80 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne –  45 godzin

              

Kwalifikacja na kurs za pośrednictwem systemu SMK

w razie pytań zapraszamy do kontaktu  z działem szkoleń:

91 432-98-64 lub as-szkolenia@sipip.szczecin.pl