Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczął się nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny z zakresu “WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG U DOROSŁYCH” dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że trwa  nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny z zakresu “Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych prowadzony w ramach projektu: Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 27.09.2019

Rozpoczęcie planowane na godzinę 15.00, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ZS nr 4, ul. Kusocińskiego 3.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 50 godz.,
  • zajęcia praktyczne – 58 godz.

Wnioski na kurs można już składać za pośrednictwem SMK

W kursie mogą wziąć udział osoby, które :

  1. Założyły konto w systemie SMK,
  2. Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
  3. Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
    Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.
  4. osoby: pracujące, uczące  się lub zamieszkujących (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego; z wyłączeniem os. fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą.
  5. do wniosku należy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ale nie działalność – wniosek bez załącznika nie będzie brał udziału w rekrutacji!
  6. aktualne prawo wykonywania zawodu

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00, soboty i niedziele od godz. 08.00
Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w godzinach pracy placówek, oddziałów, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW

Chętne osoby zapraszamy do składania wniosków na szkolenie.

w razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń:
91 432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl

dodano 04.06.2019