Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że trwa nabór na BEZPŁATNY kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego” dla pielęgniarek w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że trwa  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego”  dla pielęgniarek w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszy weekend zajęć:  21.09.2018r.  (21-23.09.2018r.)

Do  kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka/położna, która zgodnie z wymogami zawartymi w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2016r. 6r., poz. 1251 tj.:
– posiada prawo wykonywania zawodu,
– legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy w zawodzie (zaświadczenie potwierdzające wymagany staż należy załączyć w systemie SMK przy składaniu wniosku na kurs, wniosek bez załączonego zaświadczenia będzie zwracany do uzupełnienia przez uczestnika, wniosek zwrócony nie bierze udziału w rekrutacji)

Warunkiem wzięcia udziału w każdym kursie jest:

  1. Założenie konta w systemie SMK,
  2. Złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
  3. Po aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP, należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w kurs

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami (jako pielęgniarka lub położna) na głównym ekranie należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo –> wybrać z listy organizatora kształcenia –> kliknąć złóż wniosek –> wypełnić formularz –> kliknąć po wypełnieniu “zapisz” –> kliknąć “dalej” –> zjechać do samego końca wniosku i kliknąć “wyślij”.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego:

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 150 godzin,

zajęcia praktyczne – 175 godzin.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu, w godzinach pracy jednostek, placówek, poradni itp, w podziale na grupy.

Dodatkowych informacji udziela dział szkoleń.
91 432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl