Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW dla pielęgniarek i położnych, uzupełniający w terminie: 27.11.2018r

Komunikat

 

Informujemy że, najbliższy kurs uzupełniający będzie organizowany w terminie: 27.11.2018r.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie są proszone o składanie kart zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

  • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em pod nr 91-432-98-68

Zgłoszenie na kurs uzupełniający musi zawierać:

  • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia zaświadczenia ostatniego ukończonego kursu przetaczania krwi i jej składników.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 16.05.2017r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż  raz na 4 lata.

 

KOSZT KURSU:

Kurs uzupełniający:      120 zł

Dział Szkoleń SIPiP
91/432-98-64
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl