Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że nadal trwa nabór na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00 o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych  informuje, że nadal trwa  nabór na bezpłatny kurs  kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego”  dla pielęgniarek w ramach projektu nr RPZP.08.06.00-32-K064/18-00  o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek  i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia kursu oraz pierwszych zajęć teoretycznych to: 10.05.2019r. 

Osoby chętne zapraszamy do składania zgłoszeń za pośrednictwem systemu SMK , o zakwalifikowaniu decyduje data złożenia wniosku, ilość miejsc ograniczona,

Nabór trwa do 19.04.2019r.

Pierwszy weekend zajęć teoretycznych przypada w terminach:

  • 10.05.2019 – 15.00
  • 11.05.2019 – 8.30
  • 12.05.2019 – 8.30

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin,
zajęcia praktyczne – 175 godzin.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

  1. pracują, uczą się lub zamieszkują (zgodnie z KC), na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  2. osoby z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą!!!
  3. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu

PONADTO:

  1. Przy składaniu wniosku wymagane jest załączenie zaświadczenia: potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę, ewentualnie inne formy zatrudnienia, ALE NIE DZIAŁALNOŚĆ!!!
  2. Przy składaniu wniosku w SMK wymagane jest załączenie zaświadczenia: o posiadanym co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie, wnioski niepełne tj. bez stosownego załącznika nie biorą udziału w rekrutacji, są z automatu odrzucane

Zgłoszenia na kurs tylko za pośrednictwem systemu SMK

Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP  i kliknąć złóż wniosek na kurs.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń SIPiP: 91 432-98-64

dodano w dniu: 09.04.2019r.