Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa nabór na pełnopłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że trwa  nabór na pełnopłatny  kurs  specjalistyczny w dziedzinie Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

            Planowany termin rozpoczęcia oraz pierwszych zajęć 29.11.2019r.

Koszt kursu 450,00 zł

Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość ubiegania się o refundację części poniesionych kosztów

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 84 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 44 godziny.

W kursie mogą wziąć udział osoby , które :

 

1.Posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu
2.Założyły konto w systemie SMK,
3.Złożyły wniosek o modyfikację uprawnień,
4.Wniosek o przyjęcie na kurs składa się wg poniższego schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz  dziedzinę kształcenia -> po wybraniu  wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki  od godz. 15.00 , soboty , niedziele od godz. 08.30 Zajęcia praktyczne odbywają się w tygodniu, w podziale na grupy.

Na zajęcia praktyczne niezbędny jest (fartuch, obuwie zmienne, ksero aktualnej książeczki zdrowia). Wszyscy uczestnicy w ramach kursu będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, HIV/WZW.