Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający: „Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny”

KOMUNIKAT

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzi nabór na bezpłatny kurs dokształcający:Psychologiczna relacja pomagania i metody wsparcia psychologicznego pacjenta i jego rodziny” w ramach projektu: „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.07.00-32-K030/16.

Rozpoczęcie kursu dokształcającego  planowane jest na dzień  12.01.2018r.

 

 

Kurs dokształcający obejmuje 2 weekendy zajęć teoretycznych:

  • 12-14.01.2018
  • 19-21.01.2018

Cel kształcenia:

  • Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest:

  1. Złożenie wniosku o założenie konta w systemie SMK,
  2. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:
    Dane o planowanych szkoleniach –>wybrać: rodzaj oraz dziedzina kształcenia –> kliknąć wybierz –> wybrać województwo zachodniopomorskie –>  wybrać organizatora: SIPIP i kliknąć zapisz się na kurs

Rejestracji w systemie należy dokonać najpóźniej do dnia 29.12.2017r

 

Instrukcja do założenia konta w SMK: www.sipip.szczecin.pl


oraz  złożenie u organizatora:

  • Wypełnionej ankiety rekrutacyjnej, którą należy dostarczyć  do Działu Szkoleń do 29.12.2017r. Ankietę można przynosić osobiście, przesyłać mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Ankiet rekrutacyjna – pobierz