Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW dla pielęgniarek i położnych, Podstawowy w terminie 17-18.10.2017r.

Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że prowadzimy nabór na kurs dokształcający z zakresu Przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych, podstawowy.

Najbliższy kurs będzie organizowany w dniach :   17-18.10.2017.

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie proszone są o złożenie karty zgłoszenia.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w Sekretariacie Izby:

  • Osobiście, pocztą, mailem bądź fax-em na nr 91-432-98-68

 

Zgłoszenie na kurs podstawowy musi zawierać:

  • wniosek o dopuszczenie do kursu dokształcającego,
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

KOSZT KURSU:

Podstawowy:         190 zł

Dział Szkoleń SIPiP
as-szkolenia@sipip.szczecin.pl
91/432-98-64