OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
na rok 2017

W związku z możliwością realizacji przez SIPIP  szkoleń realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych harmonogram może ulec zmianie. Informujemy, że istnieje możliwość realizacji szkoleń „na życzenie” dla zorganizowanych grup pielęgniarek i położnych, również szkoleń wyjazdowych w innych miastach.

 

Kursy dokształcające

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
„Przetaczanie krwi i jej składników” (podstawowy)  dla pielęgniarek i położnych

 

– PWZ

– Dowód osobisty

realizacja na bieżąco
„Przetaczanie krwi i jej składników” (uzupełniający) dla pielęgniarek i położnych – PWZ

– Dowód osobisty

– Kserokopia ukończonego poprzedniego kursu krwiodawstwa

realizacja na bieżąco
„Wybrane elementy pielęgniarstwa diabetologicznego” dla pielęgniarek i położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Pielęgnacja portów donaczyniowych i innych dojść dożylnych” dla pielęgniarek i położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń

 

Kursy specjalistyczne

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ Planowane 3 edycje bezpłatne w okresie
marzec-grudzień
„Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych – PWZ Planowane 2 edycje bezpłatne w okresie
kwiecień-grudzień
„Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek – PWZ

 

 

Planowane 3 edycje bezpłatne w okresie
marzec-grudzień
„Leczenie ran” dla pielęgniarek – PWZ Planowane 2 edycje bezpłatne w okresie
marzec-grudzień
„Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”
dla pielęgniarek
– PWZ Planowane 1 edycja bezpłatne w okresie
wrzesień
„Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”
dla pielęgniarek  i położnych
– PWZ

 

Kwiecień
„Wykonywanie i ocena testów skórnych”
dla pielęgniarek
– PWZ w trakcie realizacji
„Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek
i położnych
– PWZ

 

w zależności od ilości zgłoszeń
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ

 

 

w zależności od ilości zgłoszeń
„Szczepienia ochronne „ dla położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Leczenie ran” dla położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
w leczeniu systemowym nowotworów”
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Dializoterapia” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Wykonanie badania spirometrycznego”
dla pielęgniarek
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Kompresjoterapia” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Wykonywanie  konikopunkcji. Odbarczenie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia do szpikowego” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek
i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
dla pielęgniarek
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową”
dla pielęgniarek
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji„ dla położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu „ dla położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym” dla położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie „ dla pielęgniarek i położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI” dla pielęgniarek i położnych – PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Podstawy języka migowego” dla pielęgniarek
i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Terapia bólu ostrego u dorosłych„
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń
„Terapia bólu przewlekłego u dorosłych„
dla pielęgniarek i położnych
– PWZ w zależności od ilości zgłoszeń

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo geriatryczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu Leczenie ran

Planowane 1 edycja bezpłatna w okresie październik
Pielęgniarstwo rodzinne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie – W trakcie realizacji

Planowane 2 edycje bezpłatne w okresie kwiecień -grudzień

Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
– 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

Kwiecień 2017
Pielęgniarstwo chirurgiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo internistyczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo kardiologiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo nefrologiczne
z dializoterapią
– 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo neurologiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo pediatryczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo ratunkowe – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu ROK noworodka

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo transplantacyjne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

– aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu KIK

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo diabetologiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo neonatologiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo onkologiczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo operacyjne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo psychiatryczne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń
Ochrona zdrowia pracujących – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń

 

Kursy kwalifikacyjne dla położnych

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie
– 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

Planowane 1 edycja bezpłatna w okresie wrzesień 2017r.
Pielęgniarstwo rodzinne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu ROK noworodka

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo operacyjne – 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie w zależności od ilości zgłoszeń

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 

– 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie

 

w zależności od ilości zgłoszeń

 

 

 

 

Szkolenie Specjalizacje dla pielęgniarek

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywnej opieki
– 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

Kwiecień 2017
Pielęgniarstwo internistyczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w trakcie realizacji
Pielęgniarstwo chirurgiczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo geriatryczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo pediatryczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo psychiatryczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo ratunkowe – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO noworodka

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo rodzinne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

– zaświadczenie o ukończeniu kursu EKG,

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu Leczenie ran

w zależności od ilości zgłoszeń
Ochrona zdrowia pracujących – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo onkologiczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo operacyjne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy w zależności od ilości zgłoszeń

 

Szkolenie Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO noworodka

– zaświadczenie o ukończeniu kursu Leczenie ran dla położnych

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo rodzinne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO noworodka

– zaświadczenie o ukończeniu kursu RKO

w zależności od ilości zgłoszeń

 

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

   Nazwa kursu Wymogi kwalifikacyjne Przewidywane terminy rozpoczęcia kursu
Pielęgniarstwo epidemiologiczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

 

w zależności od ilości zgłoszeń
Pielęgniarstwo neonatologiczne – 2-letni staż pracy z ostatnich 5 lat pracy

 

w zależności od ilości zgłoszeń