IX Zjazd Sprawozdawczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych – 17 marca 2018r. godz. 9.30