2021.04.12 – Webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS

Zaproszenie na webinar Podstawy prawne i zasady rozliczania porady pielęgniarskiej w AOS, który odbędzie się z udziałem Pani Alicji Szewczyk – Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz Elizy Kuny – adwokata, 12 kwietnia 2021, godz. 19 w serwisie edukacjapacjenta.pl

 

Partner merytoryczny webinaru:

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

 

Partner honorowy:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

 

Partner programu edukacyjnego:

Boehringer Ingelheim

 

Przekierowanie do strony z bezpłatną rejestracją:

 

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/3

 

 

Z poważaniem,

 

Małgorzata Łaniecka | Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673