2021.09.20 – Szkolenie online Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy (po nowelizacji Kodeksu Pracy 1.09.2019 r.) Feedback – właściwa informacja zwrotna

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
(po nowelizacji Kodeksu Pracy 1.09.2019 r.)
Feedback – właściwa informacja zwrotna

szkolenie online  20 września 2021 r., godz. 9.30 – 14.30

Szkolenie prowadzi  Piotr T. Ruta – trener, coach, konsultant, negocjator, doradca i mówca motywacyjny z ponad 25 letnim doświadczeniem. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich (w tym z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji) oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie

Program szkolenia:

 1. Czym jest mobbing i dyskryminacja
  1. Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
  2. Istota, pojęcie i zakres mobbingu
  3. Skala i rozmiar mobbingu
  4. Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
  5. 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana
  6. Zapobieganie dyskryminacji
  7. Zapobieganie przypadkom molestowania seksualnegoII. Dyskryminacja i mobbing – ułatwienia dla pracowników od 7.09.2019 r.
  1. Uproszczenie definicji dyskryminacji
  2. Plan działania dla pracodawców
  3. Zmiany w podejściu do mobbingu
  4. Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania

  III. Przyczyny mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy
  1. Indywidualne uwarunkowania mobbingu
  – Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
  – Stres
  – Konflikt
  – Przyczyny po stronie mobbera
  2. Przyczyny społeczno – kulturowe
  – Stereotypy
  – Uprzedzenia społeczne

  IV. Psychologia mobbingu ofiara i sprawca mobbingu
  1. Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
  2. Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
  3. Fałszywe ofiary mobbingu
  4. Zespół kozła ofiarnego

  V. Taktyki mobbingu
  1. Poniżanie
  2. Upokarzanie
  3. Zastraszanie
  4. Zaniżanie kompetencji
  5. Utrudnianie wykonywania pracy
  6. Izolacja

  VI. Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy,  przeciwdziałanie mobbingowi
  1. Asertywność
  2. Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
  3. Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
  4. Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa
  5. Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
  6. Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa
  7. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

  VII. Jak ustrzec się mobbingu – feedback jako konstruktywna informacja zwrotna
  1. Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator
  2. Feedback wzmacniający- jednominutowe interakcje
  3. Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna
  4. Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT
  5. Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści
  6. Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony
  7. Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.

  VIII. Asertywna informacja zwrotna
  1. NIE KOP, czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
  2. UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
  3. FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
  4. FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
  5. FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze
  6. SPINKA
  7. Model Z
  8. SBI
  9. Coachingowa informacja Zwrotna

  IX. Błędy w informacji zwrotnej – jak się ich ustrzec?
  1. Mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
  2. Rola pytań stosowanych w rozmowie
  3. Najczęstsze błędy w procesie oceniania

  X. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania szkolenia: 9.30 – 14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)

 

Cena szkolenia: 560,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje:
– uczestnictwo w szkoleniu
– materiały szkoleniowe
– imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
– konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu)
– rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby)

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto
Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony

Aby zgłosić na się na szkolenie prosimy skorzystać z formularzy na stronach: szkolenia-forum.pl, w zakładce do pobrania lub kontakt.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55
Dorota Biskupska tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec tel. 91 434 29 79

Szkolenia o tej tematyce możemy również zorganizować  jako szkolenia wewnętrzne.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech dni przed terminem szkolenia.

Informację potwierdzającą realizację szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia

Płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM,
Santander Bank Polska, nr rach.: 10 1090 2268 0000 0001 0021 3506

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann

70-345 Szczecin, ul. St. Żółkiewskiego 4/2
tel.: (91) 489-64-55, 434-29-79
fax: (91) 433-26-90
e-mail: biuro@szkolenia-forum.pl