2021.10-12 – Standardy w patomorfologii – bezpłatne jednodniowe szkolenia online

Głównym celem działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych, poprzez m.in. zwiększenie wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania badań patomorfologicznych i umiejętności kadry zarządzającej w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta, a także wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych w postaci standardów postępowania w zakresie patomorfologii.
Informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej dedykowanej szkoleniom:
http://www.standardywpatomorfologii.pl


Z poważaniem
Dorota Kosiorek
e-mail: dorota@standardywpatomorfologii.pl