2021.11 – Ogólnopolski cykl szkoleń edukacyjnych dla pielęgniarek – Aktualne standardy terapii chorych na POChP