2022.06.27 – Szkolenie „Prawo i dokumentacja medyczna dla pielęgniarek i położnych”

 

 

Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące znaczenie pielęgniarki i położnej w procesie leczenia pacjenta. Ta poniekąd niedoceniana kadra może już dziś m. in. częściowo odciążać lekarzy w zakresie recept, prowadzić teleporady pielęgniarskie i stale pracuje przy dokumentacji medycznej. Nowe obowiązki to szansa na rozwój, ale i zagrożenie pod kątem popełnienia kosztownego błędu, dlatego tak ważna jest świadomość nt. aktualnych przepisów regulujących pracę kadry pielęgniarskiej

Program szkolenia

 1. Bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej oraz świadczeń pielęgniarskich
  a. Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
  b. Elektroniczna dokumentacja medyczna
  c. Teleporada pielęgniarska2. Dokumentacja medyczna z perspektywy pielęgniarki
  a. Opieka pielęgniarska zakres dokumentacji medycznej oraz informacja medyczna w kontekście pracy pielęgniarki i położnej
  b. Zgoda pacjenta
  c. Specyfika pielęgniarskiej dokumentacji medycznej

  3. Współpraca lekarza z pielęgniarką
  a. Aktualny zakres uprawnień i obowiązków w opiece pielęgniarskiej
  b. Realizacja ordynacji lekarskiej – formułowanie i dokumentowanie zaleceń lekarskich
  c. Bezpieczeństwo farmakoterapii – ogólne zasady, definicje, leki pacjenta, apteka szpitalna i oddziałowa

  4. Ochrona danych osobowych
  a. Niezbędne dokumenty związane z ochroną danych osobowych
  b. Standardy postępowania personelu zgodnie z RODO
  c. Jak wygląda kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  5. Prawa pacjenta – obrona przed roszczeniami pacjentów
  a. Podstawowe prawa pacjenta
  b. Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej – karna i cywilna
  c. Postępowanie z agresywnym pacjentem

Prowadzący

Adwokat Jakub Urban

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Prawo medyczne i bioetyka. Prowadzi Kancelarię Adwokacką Urban specjalizującą się w obsługę podmiotów medycznych i gospodarczych. W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem obejmuje tematykę prawa medycznego i obsługi podmiotów medycznych.

Warunki udziału

W ramach inwestycji 449 zł brutto gwarantujemy:

– udział w szkoleniu otwartym online (platforma ZOOM)
– materiały elektroniczne opracowane przez trenera
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie

Dostępne terminy szkoleń otwartych:

27.06.2022 – 9.00-14.00

Szkolenie zamknięte

Opłata od grupy szkoleniowej, jednorazowo uczestniczy do 20 pracowników, już od 2500 zł netto.

Zgłoś udział

W przypadku chęci zgłoszenia udziału, zapraszamy do kontaktu:
Mail: szkolenia@akademiamcb.pl – proszę o podanie nazwy placówki, adresu, numeru NIP, imion i nazwisk zgłaszanych osób, numeru i maila kontaktowego
Telefon: 533 163 882
Formularz internetowy: Tutaj
Formularz (pobierz): – proszę o wypełnienie i odesłanie na adres: szkolenia@akademiamcb.pl

Biuro organizatora

Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Modlińska 6/202
Mail: szkolenia@akademiamcb.pl
Tel:  533-163-882