2022.06.28 – BEZPŁATNY WEBINAR DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH „BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA”

 

Link do rejestracji: https://nipip.pl/bezplatny-webinar-dla-pielegniarek-i-poloznych-bezpieczna-dezynfekcja-28-czerwca-2022-r-godz-1800/