2022.09.15-17 – Kraków – Kongres PTAiIT: Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

 

Kongres

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Interdyscyplinarne Forum Bezpieczeństwa Pacjenta

 

Kraków, 15–17 września 2022 roku
Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

WSTĘPNY PROGRAM
W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 

 • Bezpieczeństwo pacjenta w erze pandemii koronawirusa —
  12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii
  Patient Safety during pandemic time — 12 years of Helsinki Declaration
 • Bezpieczeństwo II — Interdyscyplinarna współpraca dla bezpieczeństwa pacjenta — uczenie się od najlepszych
  Safety II — Learning from excellence and interdisciplinary cooperation
 • Narzędzia i metody oceniające i zapewniające bezpieczeństwo pacjenta
  Methods and tools for defining and ensuring patient safety
 • Interdyscyplinarna prewencja powikłań interwencji medycznych
  Interdisciplinary prevention of medical complications
 • Jak zapewnić bezpieczną chirurgię, znieczulenie i sedację?
  How to ensure safe surgery, anaesthesia and sedation?
 • Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu i poza nim
  Patient safety in the hospital and beyong 
 • Stanowiska towarzystw medycznych, organizacji pacjentów, przemysłu i innych zainteresowanych oraz podpisanie
  Deklaracji Interdyscyplinarnego Bezpieczeństwa Pacjenta Kraków 2022
  Statements of the Societies and Stakeholders and Signing of Interdisciplinary Patient Safety Declaration, Krakow 2022
ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ 
 TERMIN NADSYŁANIA PRAC WYDŁUŻONY
DO 31 LIPCA 2022 ROKU
ORGANIZATOR
Szczegółowe informacje i rejestracja

na stronie internetowej:

www.bezpieczny-pacjent2022.pl

 

Kontakt: bezpieczny-pacjent2022@viamedica.pl

 

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

 

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: (58) 320 94 94, faks: (58) 320 94 60,

e-mail: viamedica@viamedica.pl